#štokrlinzasve – NOVA I JEDINSTVENA ATRAKCIJA U ZABOKU –

Na inicijativu djece, članova i članica Dječjega gradskog vijeća i Dječjeg foruma Društva „Naša djeca“ Zabok osmišljen je i izrađen #štokrlinzasve

2U sklopu Programa rada Dječjega gradskog vijeća, a u okviru projekta „Prebaci na volontiranje! provode se raznolike volonterske akcije. Tijekom veljače 2019. godine bio je otvoren natječaj LAG-a Zagorje-Sutla #ajmoLAG koji upravo potiče volonterske inicijative i akcije te se Društvo „Naša djeca“ Zabok prijavilo na Natječaj s idejom #štokrlinzasve dječjih vijećnika i vijećnica kojima su se priključili forumaši Društva „Naša djeca“ Zabok. Na spomenutom Natječaju LAG-a Zagorje-Sutla DND je dobilo financijska sredstva za izradu #štokrlinzasve.

Djeca – članovi i članice Dječjega gradskog vijeća su primijetila kako su ljudi danas sve više zatvoreni u sebe, često gledaju ekrane pametnih mobitela/tableta te su došla na ideju #štokrlinzasve koji bi bio jedinstvena točka susreta, stvaranja novih prijateljstava, ali prije svega, poticaj za međusobno druženje i razvijanje socijalnih vještina.

Uz pomoć voditeljica Dječjeg foruma i volonterki DND-a Zabok cijelo se ljeto razvijala ideja izvedbe dječjeg prijedloga #štokrlinzasve, a u samu realizaciju izrade uključila se Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije. Također su dječji vijećnici i forumaši u svibnju 2019. posjetili gradonačelnika Grada Zaboka kako bi mu prezentirali svoju ideju i prijedlog pozicije na kojoj bi se štokrlin postavio. Dogovorena je lokacija Trga K.Š. Đalskog između table „Grad Zabok – prijatelj djece“ i panoa koji već dugi niz godina oslikava DND Zabok.

Nakon izrade samog štokrlina koji je napravljen u kombinaciji metala i drva, u većim dimenzijama kako bi bio zanimljiviji i upečatljiviji te da bi što više djece moglo na njemu sjediti, krenulo se s bojanjem i oslikavanjem „štokrlina“ i pisanjem pozitivnih poruka u prostorijama Društva „Naša djeca“ Zabok.

Ideja i cilj #štokrlinzasve, koja je bila prikazana na samom postavljanju štokrlina u subotu 11. siječnja 2020. na Trgu K.Š. Đalskog, jest da se iz ladica koje se nalaze u štokrlinu izvuče pozitivna i lijepa poruka koju su  ostavili klinci iz Dječjeg gradskog vijeća i Dječjeg foruma te da se na taj način razvesele uljepša dan svima koji prolaze Trgom. Također je ideja da se fotografira na štokrlinu i objavi fotografija sa štokrlinom na nekoj društvenoj mreži, a što nas je više na štokrlinu – to je zabavnije. Također će biti mogućnost da djeca i građani napišu svoje poruke i ostave nam ih u ladici štokrlina.

Svi koji su nam se priključili na postavljanju, zajedno s našom zamjenicom gradonačelnika, bili su oduševljeni našom idejom, lijepim, pozitivnim i zabavnim porukama koje su izvukli i jako smo sretni što smo im uljepšali dan, a zasigurno je #štokrlinzasve jedinstvena atrakcija, ne samo u Zagorju nego i u Hrvatskoj.

 

 

Odgovori