SONJA BOROVČAK, DOPREDSJEDNICA SAVEZA DND-a HRVATSKE I PREDSJEDNICA DND-a ZABOK, DOBITNICA JE NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO ZA PROMICANJE PRAVA DJETETA

2U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana dječjih prava u petak, 20. studenoga 2020. godine, dodijeljene su godišnje nagrade i nagrada za životno djelo Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Nagradu za životno djelo osvojila je dopredsjednica Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske i predsjednica Društva „Naša djeca“ Zabok koja i dalje veliki dio svog vremena posvećuje dobrovoljnom radu za djecu.

Sonja Borovčak dopredsjednica je Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske te je na tu dužnost izabrana u zadnja četiri mandata. Dugogodišnja je članica Izvršnog odbora Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske te sve svoje funkcije u tijelima upravljanja i radnim skupinama Saveza DND-a Hrvatske ostvaruje volonterski, pokazujući svojim primjerom da se cijeli život može posvetiti društveno korisnom radu.

Više od četrdeset godina aktivna je članica i volonterka u Društvu „Naša djeca“ Zabok u kojemu je također dugogodišnja njegova predsjednica. Po svojim aktivnostima i rezultatima svih ovih godina Društvo „Naša djeca“ Zabok nalazi se među istaknutima i najuspješnijima članicama mreže osnovnih Društava „Naša djeca“, okupljenih oko krovne organizacije – Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske koja 2020. godine slavi značajnu obljetnicu – 70 godina kontinuirane brige za djecu i s djecom.

Na osnovu ideja, inicijativa i aktivnog angažmana Sonje Borovčak Društvo „Naša djeca“ Zabok, ostvarilo je brojne aktivnosti s djecom i za djecu, te postalo prepoznatljivo u Hrvatskoj i izvan granica Lijepe Naše. Posebno ističemo osnivanje i rad  dječjeg zbora „Zabočki mališani“ koji s velikim, kvalitetno izabranim repertoarom dječjih pjesama bilježi već preko 25 godina djelovanja. U suradnji s volonterkama i volonterima u Društvu „Naša djeca“ Zabok i kao članica Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske poticala je osnivanje i rad Dječjih foruma i Dječjeg gradskog vijeća Grada Zaboka. Ujedno je poticala volonterski rad, posebno rad udruga za djecu i među njima za djecu s invaliditetom i za djecu s poteškoćama u razvoju. Izborila je prikladan prostor za društvene aktivnosti DND-a Zabok, u čijem je prostoru među prvima u Hrvatskoj započeo s radom 2006. godine logopedski kabinet. Također ističemo njezine velike zasluge za izgradnju, opremu, otvaranje i rad Opće bolnice u Zaboku, koja je počela s radom 2007. godine, a u okviru bolnice je 15.10.2009. otvoren i dobro opremljen Dječji odjel, a 2011. godine stekao naziv Odjel za pedijatriju – prijatelj djece u okviru akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“.

Tijekom godina sudjelovala je u brojnim akcijama i aktivnostima s djecom i za djecu i pokretanju mnogih akcija Saveza DND-a Hrvatske. Od samih početaka aktivna je članica Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ na nacionalnoj razini, utjecala je da Grad Zabok donese odluku o uključivanju u Akciju da bi potom njezinom zaslugom među prvih 6 gradova i općina u Hrvatskoj Grad Zabok postao dobitnikom prestižnog naziva: Grad Zabok – prijatelj djece. Kao nastavak zalaganja na ideji da se iz akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece“ razvije i ostvari ideja da, osim gradova i općina, i regionalne zajednice bi trebale biti prijatelji djece, jedna je od inicijatora programa „Županije-prijatelji djece“ te je zaslužna i za dobivanje statusa „Županija – prijatelj djece“ za Krapinsko-zagorsku županiju, a o promicanju dječjih prava brigu je vodila kao gradska i županijska vijećnica, zastupnica u Hrvatskom saboru te županica Krapinsko-zagorske županije.

Bila je članica prvog Odbora za prava djece pri Savezu DND-a Hrvatske, a kao saborska zastupnica pokrenula je 2001. godine zajedničke sjednice djece iz Dječjih foruma Hrvatske sa zastupnicima u Hrvatskom saboru. To je bio zaokret u Hrvatskoj u ostvarivanju prava djeteta i poticanju dječje participacije jer otada do danas predstavnici djece, barem jedanput godišnje, imaju prilike da se glas djece iz cijele Hrvatske čuje u Hrvatskom saboru. Zajedno sa saborskom zastupnicom Snježanom Biga Friganović inicirala je donošenje Zakona o dječjem pravobranitelju te je bila i članica prvog Vijeća za djecu i aktivno sudjelovala u kreiranju i donošenju prve Nacionalne strategije za djecu.

Veliki dio svojeg profesionalnog i slobodnog vremena posvećuje dobrovoljnom radu za djecu, uvijek u potpunosti predana potrebama djece, imajući na umu iznad svega dobrobit svakog pojedinog djeteta te šire zajednice. Posebno ima osjećaj za pružanje profesionalne i ljudske pomoći djeci koja žive u lošijim socijalnim uvjetima te na inicijativama i projektima koje doprinose unapređivanju zdravstvene skrbi za djecu. Stoga je njezino djelovanje za dobrobit djece na taj način prepoznato, ne samo u stručnim medicinskim krugovima, već i šire, na svim razinama i organizacijama koje se bave s djecom. Svojim je dugogodišnjim radom dala značajan doprinos područjima promicanja prava, jačanju zaštite prava i interesa djece, razvoju trajnih vrijednosti za potpuni i skladan razvoj djece i mladih te je u javnosti utjecala na promjene o načinu na koji bi društvo trebalo gledati na djecu i mlade.

Kada govori o djeci, i tomu koliko su djeca važna, ili kada govori o Savezu društava „Naša djeca“ Hrvatske i svojem matičnom Društvu „Naša djeca“ Zabok, uvijek govori iskreno, gorljivo, s velikim žarom, ozarena lica i osmijehom, jer za nju su djeca i rad s djecom i za djecu najveća životna vrijednost.

Za Sonju Borovčak može se doista reći da je prijateljica djece, i taj njezin životni moto, ne samo da cijene njezini članovi i suradnici iz Saveza društava „Naša djeca“, sugrađani i domaće institucije za djecu, već i međunarodne organizacije koje štite i zagovaraju prava djece u Republici Hrvatskoj.

 

 

Odgovori