Volonterski centar VolontirAJMO

VolontirAJMO

Projekt provodi Mreža udruga Zagor.
Partnerske organizacije su Društvo „Naša djeca“ Zabok, Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog Zabok, Gimnazija Antuna Gustava Matoša Zabok, Grad Zabok, Grad Pregrada, Općina Krapinske Toplice, Općina Bedekovčina i Krapinsko-zagorska županija.
Projekt sufinancira Ministarstvo socijalne politike i mladih u iznosu od 130.000,00 kuna.
Projekt se provodi na području Krapinsko-zagorske županije.
Vrijeme trajanja projekta: 01.08.2016. – 31.07.2017.

O projektu:

U okviru projekta provest će se brojne aktivnosti usmjerene edukaciji, informiranju i promociji volonterstva i njegove dobrobiti. Kroz edukativne programe radit će se na jačanju kapaciteta volontera/ki, organizatora volontiranja, odgojno-obrazovnih ustanova i jedinica lokalne i regionalne samouprave. Projekt Volonterski centar VolontirAJMO omogućit će daljnju razmjenu informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada, čime će se nastaviti sa sustavnim i kontinuiranim praćenjem volonterskih aktivnosti za područje županije kroz volonterski servis www.volontirajmo.zagor.info.

Provedbom kampanje VolontirAJMO usmjerene podizanju svijesti o lokalnom volontiranju i Potvrdi o stečenim kompetencijama volontiranjem osigurat će se promoviranje vrijednosti volonterstva. Kampanja uključuje dva natječaja, foto natječaj o volonterstvu i volonterskim aktivnostima za područje županije te natječaj Kratki tekst o volonterstvu za srednje škole s područja županije. Najbolji radovi bit će nagrađeni simboličnim nagradama i predstavljeni u zajednici.U sklopu kampanje provest će se i volonterske akcije u zajednici.

Već tradicionalno obilježit će se Međunarodni dan volontera kroz izložbu lokalnih volonterskih akcija s područja Krapinsko-zagorske županije te konferenciju o mogućnostima podizanja svijesti o volonterstvu. Radit će se na uspostavi suradnje organizacija koje se bave volonterstvom na lokalnoj razini kroz primanje novih suradnika u rad Volonterskog centra VolontirAJMO kroz potpisivanje Sporazuma o suradnji u Volonterskom centru VolontirAJMO.

Kontakt osoba: Nikolina Bertol, nikolina@zagor.info.

sporazum-o-suradnji-u-volonterskom-centru-volontirajmo

prijava-za-suradnju-u-volonterskom-centru-volontirajmo-1