Logopedski kabinet

 U udruzi Društvo Naša djeca Zabok naišli smo na brojne upite i potraživanja roditelja koji su upoznati s radom udruge i čija su djeca uključena u jednu ili više aktivnosti u udruzi i roditelja djece s teškoćama u razvoju da se realizira određeni program koji bi pomogao djeci s poremećajima glasovno-govorno-jezične komunikacije. Obzirom da je i jedan od ciljeva Društva Naša djeca pomoć djeci u razvoju i odgoju odlučili smo provesti program pod nazivom «Logopedski kabinet». Dobivenim podacima o ukupnom broju djece u lokalnoj zajednici (u vrtiću i osnovnoj školi) i broju te djece s poremećajima komunikacije kao posebne skupine u potrebi te nepostojanjem odgovarajuće stručne pomoći u lokalnoj zajednici opravdali smo razloge realizacije programa u sklopu udruge.

Logopedski kabinet osnovan je u ožujku 2006. godine u suradnji s Gradom u okviru akcije „Grad Zabok – prijatelj djece“ s ciljem pružanja pomoći u razvoju komunikacije kod djece s poremećajima glasovno-govorno-jezične komunikacije, teškoćama čitanja, pisanja i učenja te pomoć u adaptaciji na svijet oko njih da bi im se na taj način omogućilo da postanu sretne osobe uključene u život u lokalnoj zajednici.

Korisnici

Logopedski kabinet namijenjen je prvenstveno djeci s poremećajima glasovno-govorno-jezične komunikacije predškolske te djeci s teškoćama čitanja, pisanja i učenja osnovnoškolske dobi na području grada Zaboka te njihovim roditeljima. U skupinu djece s poremećajima komunikacije kao posebnu skupinu u potrebi u lokalnoj zajednici ubrajamo djecu s oštećenjima sluha, oštećenjima vida, mentalnom retardacijom, autizmom, motoričkim poremećajima, kroničnim bolestima, neurorazvojnim rizicima, teškoćama glasa, govora i jezika, teškoćama čitanja i pisanja, komunikacijskim razvojnim teškoćama te teškoćama u učenju.

Aktivnosti logopeda

U Logopedskom kabinetu ključne aktivnosti logopeda su kvalitetan tretman, menađment i intervencija uz svestranu pomoć roditelja tj. obitelji djeteta s poremećajima komunikacije. U sklopu tretmana medicinskim ili nekim srodnim pristupom postupno se eliminira dijagnosticirani problem. Pravovremenom intervencijom postižu se pozitivni efekti na poboljšanje dječjeg razvoja, a baza individualne intervencije usmjerena je na ono što dijete može učiniti tj. njegove perzistirajuće sposobnosti. Menađment pak uključuje i druge dodatne postupke kao što su edukacija i savjetovanje roditelja, ali i šire okoline.Pored toga osnova svakog logopedskog rada je dobra dijagnostika. Nakon dobro postavljene dijagnoze slijedi postavljanje cilja koji želimo postići te priprema programa za svako pojedino dijete obzirom na prisutne poteškoće
Kratko rečeno, uloga i kompetencija logopeda uključuju slijedeće aktivnosti: identifikaciju poremećaja, intervenciju, timsku suradnju, vođenje slučaja i obrazovanje kako roditelja tako i šire okoline.

Oblik stručne pomoći ovisi o vrsti korisnika. Djeci s poremećajima glasovno-govorno-jezične komunikacije namijenjen je individualni i/ili grupni rad i individualni program za rad s djetetom kod kuće. Obitelji je namijenjen individualni rad s njenim članovima u vidu savjetovanja, podrške i edukacije u poticanju djetetova glasovno-govorno-jezičnog razvoja.

Radno vrijeme logopeda uključuje vrijeme pripreme za rad i vrijeme rada s djecom. Vrijeme pripreme za rad obuhvaća izradu individualnih programa ovisno o teškoćama koje postoje kod djeteta s točno utvrđenim posebnim postupcima i korektivno-rehabilitacijskim postupcima, izradu individualnog didaktičkog materijala (prilagođeni testovi, radni listići, specifične mape i slično), izradu programa suradnje i rada s roditeljima, vođenje evidencije korisnika Logopedskog kabineta i poremećaja. Vrijeme rada, logopedskog rada, sastoji se u primjeni postupaka i tehnika za uklanjanje poremećaja. To je vrijeme međudjelovanja logopeda i djeteta u kojem logoped neprestano ispituje svoje pretpostavke i vrednuje program koji je pripremljen za svako pojedino dijete ovisno o njegovim potrebama. Vrijeme rada uključuje i suradnju s roditeljima u vidu pružanja edukacije, savjetovanja i podrške.

Timska suradnja

Vrlo je važna i timski rad. Logoped Logopedskog kabineta Društva Naša djeca Zabok po potrebi surađuje s brojnim stručnjacima od kojih su neki i članovi Društva Naša djeca Zabok, a u radnom su odnosu u sklopu neke institucije i slično. Na taj način na raspolaganju su nam psiholog, pedagog, socijalni pedagog, socijalni radnik, učitelj i odgajatelj. Po potrebi dijete se šalje na medicinsku obradu kod liječnika različitih profila (pedijatar i/ili liječnik opće medicine, otolog-audiolog, otorinolaringolog, oftalmolog, neurolog, psihijatar i drugi stručnjaci). Na taj način razvija se i potiče suradnja sa sustavom na lokalnoj razini – obrazovna, zdravstvena i socijalna skrb.

Voditeljica Logopedskog kabineta: Tamara Miletić Damjanović, prof. logoped

Više o logopediji, poremećajima glasovno-govorno-jezične komunikacije te terapiji pogledajte u Logopedskom kutku.