Dječji forum

Dječji forum (DF) je slobodna aktivnost u kojoj djeca uče o svojim pravima i obavezama, a temelji se na Konvenciji UN-a o pravima djeteta.

Dječji forum  je oblik dobrovoljno organizirane skupne aktivnosti djece starije osnovnoškolske dobi u kojoj djeca na poseban, privlačan i koristan način upoznaju svoja prava i temeljne ideje demokratskog svijeta, da se uključuju u njih i pridonose njihovu promicanju.

Cilj

Cilj postojanja i djelovanja DF-a je razvijanje suradnje i prijateljstva među djecom putem aktivnosti koje pridonose upoznavanju i razumijevanju prava djeteta, spoznaji i širenju ideje mira u svijetu, odgoju za međusobno i međunarodno razumijevanje i suradnju te nalaženju i primjeni načina za što potpunije ostvarivanje tih spoznaja i vrijednosti u sredini u kojoj djeca žive.

Zadaće DF-a:

 • upoznavanje prava djeteta i zalaganje za njihovo što potpunije ostvarivanje
 • razvijanje ideje svjetskog mira, razumijevanja i suradnje među narodima i državama svijeta
 • javno izražavanje dječjeg mišljenja i upućivanje poruka odraslima
 • uključivanje djece u akcije protiv rata i nasilja nad čovjekom i prirodom
 • osposobljavanje djece za aktivno i djelotvorno sudjelovanje u slobodnom demokratskom društvu

U Društvu Naša djeca Zabok osam godina djelovao je Dječji forum „Smajlići“:

Dječji forum „Smajlići“ osnovan je u rujnu 2002. godine, a kroz tih osam godina kroz Smajliće je prošlo oko 25 forumaša i u tom periodu Dječji forum „Smajlići“ provodio je nekoliko programa i projekata te je bio glavni nositelj svih izložbi koje je organiziralo Društvo Naša djeca Zabok.

 • Projekt „Zajedno s djecom svijeta“ čiji je nositelj bio Savez društava Naša djeca Hrvatske u suradnji s uredom Unicef-a za Hrvatsku,
 •  Program „Djeca svijeta“ čiji je cilj bio upoznavanje i informiranje djece o životu, teškoćama i pravima djece diljem svijeta
 • Projekti „Život kao moj“ i „Škola kao moja“ s ciljem senzibilizacije i poticanja djece na aktivno pronalaženje načina podrške i pomoći djeci kojima je to potrebno
 • Projekt „Živjet ćemo u Europskoj uniji“ čiji je cilj upoznati ulogu i načine djelovanja Europske unije te upoznavanje s državama u EU
 • sudjelovanje na godišnjim Susretima Dječjih foruma Hrvatske na Rabu
 • sudjelovanje na Sjednici sa zastupnicima u Hrvatskom saboru.

Voditeljica DF „Smajlići“: Tamara Miletić Damjanović

Pogledaj fotografije – DF Smajlići

 

 Dječji forum „Bonkasy“ djeluje od jeseni 2007. godine i broji 20 članova te su se aktivno uključivali u projekte koje je provodio DF „Smajlići“, pokrenuli su svoje samostalne projekte te u suradnji s Dječjim gradskim vijećem.

 • 2009. – 20.11. – izložba povodom 20. godina Konvencije UN-a o pravima djeteta
 • 2010. – Projekt „Svi smo različiti, ali imamo mnogo sličnosti“ s ciljem senzibilizacije djece za razumijevanje razlika među ljudima, toleranciju razlika i prihvaćanje različitosti. Smisao projekta je da djeca opažaju, prihvaćaju i poštuju razlike među ljudima i društvenim grupama u izgledu, načinu života, vjerovanjima i običajima, da osvještavaju krive predodžbe, stereotipe i predrasude o sebi i drugima, da pronalaze načine kako se osloboditi njihova utjecaja te da prihvate i poštuju razlike kao bogatstvo.
 • 2011. – Projekt „Djeca Za mir“ u suradnji s Dječjim gradskim vijećem
 • 2012. – Projekt „Poštujmo dječja prava“
 • Sudjelovanje na godišnjim Susretima Dječjih foruma Hrvatske.

Voditeljica DF „Bonkasy“: Romana Turk Tisanić

Pogledaj fotografije – DF Bonkasy

Dječji forum od jeseni 2016. godine formira novu ekipu forumašica i forumaša te nastavlja s edukacijom novih generacija o dječjim pravima. Provode projekte zajedno s Dječjim gradskim vijećem te sudjeluju na Susretima Dječjih vijeća Hrvatske, kao i na sjednicama predstavnika Dječjih foruma sa zastupnicima u Hrvatskom saboru.

Hrvatski sabor_2019Dječji forum zajedno s Dječjim gradskim vijećem provodi projekt Mala početnica medijske pismenosti od 2017. godine. Detaljnije informacije na Mala početnica medijske pismenosti.

Dječji forum 2019. godine pokreće projekt Odrasli čujte naš glas, dječja su prava bitna za nas! Više o projektu  Odrasli čujte naš glas, dječja su prava bitna za nas!

 Voditeljice Dječjeg foruma: Jana Borovčak, Neda Novosel i Jasenka Borovčak.