Dječje gradsko vijeće Grada Zaboka (DGV)

Dječje gradsko vijeće Grada Zaboka koje djeluje u Društvu Naša djeca Zabok osnovano je lipnju 2005. godine u okviru Akcije Gradovi i općine prijatelji djece i važan je segment u dobivanju prestižnog naslova Grad Zabok-prijatelj djece, jer participacija i uvažavanje dječjeg mišljenja vezano uz pitanja koje se na njih odnose važan je čimbenik za život djece u gradu.

Dječje gradsko vijeće je aktivnost za djecu viših razreda osnovne škole od 11 do 15 godina koja omogućava djeci ostvarivanje jednog od dječjih prava – pravo na izražavanje mišljenja o svim pitanjima koja se na njih odnose. Cilj Dječjeg gradskog vijeća je stvarno i aktivno uključivanje djece u život i suradnju s odraslima u procesu odlučivanja o pitanjima važnim za život djece.

Na sjednicama se razgovara o temama bitnim za djecu te se predlažu gradskoj vlasti aktivnosti i programe koje bi trebalo ostvariti kako bi život djece u Zaboku bio kvalitetniji i ljepši. Potrebe djece saznajemo u direktnom kontaktu s njima, putem anketa, zajedničke želje i planove prezentiramo gradskoj vlasti na sjednicama DGV-a, na sjednicama Gradskog vijeća Grada Zaboka te direktno samom Gradonačelniku grada Zaboka.

Sastav DGV-a:

DGV čine po jedan predstavnik svakog razrednog odjela od V. do VIII. razreda OŠ K. Š. Gjalskog Zabok te predstavnici Dječjeg foruma DND-a Zabok. Mandat DGV-a je dvije godine.

Na 1. konstituirajućoj sjednici bira se gradonačelnik/ica i zamjenik/ica.

    I. mandat DGV-a: 2005. – 2007.
Dječja gradonačelnica: Lara Hamer
Zamjenik gradonačelnice: Dario Vrbanec


    II. mandat DGV-a: 2007. – 2009.
Dječja gradonačelnica: Ana Vrgoč
Zamjenik gradonačelnice: Karlo Kralj


   III. mandat DGV-a: 2009. – 2011.
Dječja gradonačelnica: Ida Hamer
Zamjenik gradonačelnice: Marko Vrbanec


   IV. mandat DGV-a: 2011. – 2013.
Mandat podijelili Marta Tušek i Luka Štokan
1. godinu je Dječja gradonačelnica Marta Tušek, a Luka Štokan zamjenik
2. godinu je Luka Dječji gradonačelnik, a Marta Tušek zamjenica


    V. mandat DGV-a: 2013. – 2015.
Dječja gradonačelnica: Ema Smolić
Zamjenica gradonačelnice: Irena Tabaković


   VI. mandat DGV-a: 2015. – 2017.
Dječja gradonačelnica: Eva Vrgoč
Zamjenica gradonačelnice: Doris Tkalčević


   VII. mandat DGV-a: 2017. – 2019.
Dječja gradonačelnica: Dora Vranić
Zamjenik gradonačelnice: Lovro Mutavčić
 

   VIII. mandat DGV-a: 2019. – 2021.
Dječja gradonačelnica: Mia Jurina
Zamjenica gradonačelnice: Sara Premerl Peštaj
 

    IX.  mandat DGV-a: 2022.-2023.
Dječji gradonačelnik: Jakov Marković
Zamjenica gradonačelnika: Lara Vančina


Dječje gradsko vijeće postiglo je zapažene rezultate u svojim aktivnostima i projektima:

 •  U okviru projekta Djeca s invaliditetom Dječje gradsko vijeće senzibiliziralo je djecu i odrasle na probleme s kojim se susreću djeca i osobe s invaliditetom, a u suradnji s Gradom Zabokom sniženi su svi pločnici u gradu kako bi se osobama s invaliditetom omogućilo slobodno kretanje.
 •  Poboljšajmo Park Milana Prpića
 • park je dodatno opremljen novim spravama za igru, a postojeće sprave su obojane i osvježene
 • organizirane su humanitarne karaoke „Svi za park Milana Prpića“ kako bi se sakupila financijska sredstva za uređenje parka
 • Projekt Darujmo srcem i izmamimo osmijeh na lice

Glavni cilj:

 •  olakšavanje života djeci koja žive u neimaštini

Specifični ciljevi:

 • konkretna pomoć djeci u vidu računala; odjeća, obuća, igračke…
 • podizanje svijesti građanstva, a posebno djece, o broju siromašnih koji nas okružuje
 • razvijanje želje za pomaganjem onima koji žive u neimaštini, posebice kod djece
 • obilježavanje 2010. – Europske godine protiv siromaštva i socijalne isključenosti

      DGV dobilo nagradu za Naj-projekt Dječjih vijeća Hrvatske.

 • Projekt Djeca ZA mir
 • podizanje svijesti o postojanju sukoba, različitih vrsta nasilja i zlostavljanja
 • razvijanje kritičkog odnosa prema sukobima te poticanje aktivnog djelovanja u postizanju mira kroz asertivnu komunikaciju
 • radionice forum kazališta, moderirane diskusije ne temu nasilja i nenasilja te edukativne radionice nenasilne komunikacije i nenasilnog rješavanja sukoba
 • Projekt Poboljšajmo parkove u gradu
 • U gradu Zaboku postoje 23 dječja igrališta
 • Dječji vijećnici su obišli sva igrališta, analizirali njihovo stanje i Gradonačelniku podnijeli izvješće
 • DGV će u suradnji s Gradom sva igrališta i parkove u lošem stanju popraviti i dodatno urediti novim spravama za igru
 • Organizirane su Humanitarne karaoke: SVI ZA DJEČJA IGRALIŠTA!!
 • DGV je u suradnji s Gradom sva igrališta i parkove u lošem stanju popravilo, obojalo i dodatno uredilo novim spravama za igru

obilazak dječjih igrališta_dgv

Inicijativa DGV-a – organiziranje humanitarnih karaoka pokazala se punim pogotkom, jer osim što se prikupljaju financijska sredstva za uređenje dječjih igrališta, animira se veliki broj građana te se pokreće svijest o važnosti građanskih inicijativa i uključivanja u akcije koje doprinose poboljšanju života djece i građana u gradu.

humanitarne karaoke_svi za dječja igrališta

 • Projekt Pruži mi priliku
  • Projekt o siromaštvu i socijalnoj isključenosti
  • Radionice o siromaštvu
  • Humanitarne karaoke “Misli na druge”-prikupljanje sredstava za ljetovanje
  • Humanitarna prodaja
  • Vršnjačka edukacija u OŠ s ciljem podučavanja o problemu siromaštva i socijalne isključenosti
  • Izrada letaka o siromaštvu
  • Prigodna izložba o siromaštvu
  • Sakupljanje odjeće, obuće, igračaka i darivanje djece
 •  Projekt Zdravo i fino

Dječje gradsko vijeće projekt Zdravo i fino provodi od 2012. godine. Detaljnije informacije na Zdravo i fino.

 • Projekt Prebaci na volontiranje!

Dječje gradsko vijeće projekt Prebaci na volontiranje provodi od 2015. godine. Detaljnije informacije na  Prebaci na volontiranje.

 • Projekt Mala početnica medijske pismenosti

Dječje gradsko vijeće zajedno s Dječjim forumom provodi projekt Mala početnica medijske pismenosti od 2017. godine. Detaljnije informacije na Mala početnica medijske pismenosti.

 • Projekt Odrasli čujte naš glas, dječja su prava bitna za nas!

Dječje gradsko vijeće uključuje se u projekt Dječjeg foruma Odrasli čujte naš glas, dječja su prava bitna za nas! 2019. godine. Detaljnije informacije na  Odrasli čujte naš glas, dječja su prava bitna za nas!

 


Dječje gradsko vijeće krajem 2011. godine sudjelovalo je u fokus skupini vezano uz istraživanje „Participacija djece u Dječjim vijećima u Hrvatskoj“ koje je provodio Savez društava Naša djeca Hrvatske i ured UNICEF-a u Hrvatskoj. Istraživanje se koristi u svrhu Alternativnog izvještaja djece o stanju dječjih prava u Hrvatskoj koji se šalje odboru UN-a o pravima djeteta.

Dječje Gradsko vijeće Grada Zaboka pravi je primjer aktivne dječje participacije i uvažavanja dječjeg mišljenja u Gradu Zaboku, a to je i jedan od razloga zbog kojih Grad Zabok nosi prestižnu titulu Grad Zabok prijatelj djece.

Dječje gradsko vijeće povodom Dana Grada Zaboka 2012. godine, u znak javnog priznanja za izuzetne zasluge i rezultate kojima doprinosi razvoju grada Zaboka dobilo je Plaketu Grada Zaboka.

Dječje gradsko vijeće redovito sudjeluje na Susretima Dječjih vijeća Hrvatske, a DGV i DND Zabok bili su 2016. godine domaćini 12. Susreta Dječjih vijeća Hrvatske u Zaboku.

12. SUSRET DV HRVATSKE_2016

 

Voditeljica DGV-a: Jasenka Borovčak