ODRŽANO SVEČANO SAVJETOVANJE PROGRAMA „GRADOVI I OPĆINE – PRIJATELJI DJECE“

Glavna tema ovogodišnjeg Savjetovanja bila je dječja participacija na lokalnoj, regionalnoj i europskoj razini, proglašen je novi Grad prijatelj djece, a Grad Zabok dobio je Povelju za Naj-akciju „Vještičje igre“ koju je provelo Društvo „Naša djeca“ Zabok s volonterkama i volonterima DND-a i djecom, članovima DGV-a i DF-a.

U Zagrebu je u ponedjeljak, 5. prosinca 2022. godine, održano Svečano savjetovanje programa “Gradovi i općine prijatelji djece” u organizaciji Saveza DND Hrvatske na kojem je dodijeljen 89. počasni status „Prijatelj djece“, a glavna tema ovogodišnjeg Savjetovanja bila je dječja participacija na lokalnoj, regionalnoj i europskoj razini. Na panelu su predstavnice Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike predstavile Nacionalni plan za djecu 2022. – 2026. te pojasnile na koji način će se Ministarstvo uključiti u provedbu mjera. O strateškom cilju 3. sudjelovanje djece u odlučivanju na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini i u školskim aktivnostima te o važnosti participacije u školama i uključivanju djece u procese donošenja odluka koja neće ostati samo na deklarativnoj razini upozorila je izv.prof.dr.sc. Ivana Borić. Voditeljica verificiranog programa „Dječjim sudjelovanjem za svijet po mjeri djeteta“ i dopredsjednica Saveza DND, Sanja Škorić je na primjeru Dječjeg vijeća Opatija pojasnila kako program Gradovi i općine – prijatelji djece može pomoći u unaprjeđenju dječje participacije na lokalnoj razini, a u kontekstu Nacionalnog plana.

U panelu su sudjelovala i djeca iz Društva „Naša djeca“ Opatija, članovi i članice Dječjeg vijeća Opatija koja su vrlo aktivna na europskom nivou, a članovi su NEF-a Hrvatske, Mediteranskog pokreta za dječju participaciju, Child rights connect organizacije i Dječjeg vijeća Eurochild. Na panelu su pričali o svojim iskustvima participacije na europskoj razini, konferencijama i susretima na kojima su sudjelovali kao članovi i članice organizacija u koje su uključeni.

Novi Grad – prijatelj djece

Ove godine dobitnik statusa “Prijatelj djece” je grad Zaprešić te je istaknuto kako je u ovom trenutku 89 Gradova i Općina-prijatelja djece. Taj prestižni, ali i obvezujući naslov preuzeo je gradonačelnik Grada Zaprešića sa svojim suradnicama te se zahvalio i obvezao da će i dalje raditi u najboljem interesu djece.

Povelja Gradu Zaboku za Naj-akciju „Vještičje igre“

Kao i svake godine dodijeljene su Povelje i Pohvale za „Naj akcije“, a pet najoriginalnijih predstavljeno je u programu Savjetovanja, a između njih i Naj akcija „Vještičje igre“ koju je predstavila Sonja Borovčak, predsjednica DND-a Zabok i Koordinacijskog odbora Grad Zabok – prijatelj djece. Vještičje igre u organizaciji Društva „Naša djeca“ Zabok imaju dugogodišnju tradiciju, humanitarnu notu, a u nju je uključen velik broj volonterki i volontera te djece, članova i članica Dječjeg gradskog vijeća i Dječjeg foruma DND-a. Organiziraju se već 20 godina te su prerasle u vrlo zapaženu i respektabilnu manifestaciju na koju dolaze djeca i roditelji iz šire okolice Zaboka, a djeca se maskiraju, igraju i druže što im je posebno veselje. Ovo događanje zasigurno je ‘najposjećeniji’, ‘najneobičniji’ i ‘najotkačeniji’ događaj u Zaboku u kojem zajedno uživaju i djeca i roditelji – zaključeno je na kraju predstavljanja.

Komentari su zatvoreni.