Održana konferencija „Uloga županija u stvaranju zajednica prijatelja djece“ u Zaboku

U okviru projekta „Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za ostvarivanje prava djeteta“ kojeg vode Savez društava Naša djeca Hrvatske i Ured UNICEF-a za Hrvatsku, dana 7. prosinca 2016. održana je konferencija Uloga županija u stvaranju zajednica prijatelja djece u Velikoj galeriji Grada Zaboka.

Međusobna suradnja i podrška lokalnih i regionalnih razina ključ je uspjeha u stvaranju zajednica prijatelja djece što su prepoznali i sudionici, stručnjaci iz 12 županija i Grada Zagreba, iz županijskih upravnih odjela, centara za socijalnu skrb, domova zdravlja, policijskih uprava, županijskih bolnica, dječjih vrtića, osnovnih škola, sportskih saveza, gradova i općina, volonterskih centara te nevladinih udruga za djecu i mlade.

Na konferenciji se govorilo o ulozi županija u uspostavi zajednica prijatelja djece te su predstavljeni okvirni kriteriji projekta „Županija – prijatelj djece“. Središnji je dio konferencije posvećen izazovu kako doći do kvalitetne skrbi i usluga za djecu u zajednici i cijeloj županiji.

Osim predstavljanja primjera dobre prakse programa i aktivnosti za podršku djeci u zajednici na primjeru domaćina Krapinsko-zagorske županije, na konferenciji su otvorene i važne teme za raspravu o ulozi županija u razvoju kvalitetne skrbi i usluga za djecu. Neke od njih su zajednički prioriteti za daljnja ulaganja u programe za djecu, međusektorska suradnja, dječja participacija, socijalna skrb za djecu, jednake mogućnosti, financijska izdvajanja za djecu, skrb za ranjive skupine djece te županije kao izvor međusobne podrške.

Na konferenciji su izlagali prof. dr. sc. Josip Grgurić, član Središnjeg koordinacijskog odbora Akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“, Sonja Borovčak, voditeljica Radne skupine za izradu kriterija projekta „Županija – prijatelj djece“ i članica Središnjeg KO Akcije, mr. sc. Jasna Petek, prof., zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije za društvene djelatnosti, doc. dr. sc. Rajko Fureš, prim. dr. med. i Jasenka Borovčak, tajnica DND-a Zabok te djeca iz Dječjeg gradskog vijeća grada Zaboka. Teme koje su odabrali korisne su i važne za poboljšanje položaja djece u županijama, a mogu se koristiti u svakodnevnom profesionalnom radu u unapređenju skrbi i usluga za djecu. Tajnica DND-a Zabok predstavila je rad Društva Naša djeca Zabok u temi pod nazivom Uloga programa Društva Naša djeca Zabok u jačanju kapaciteta zajednice za podršku djeci i ostvarivanje njihova prava na sudjelovanje. Ukratko predstavivši rad i postignuća Društva kao i suradnju s gradskim, županijskim i civilnim institucijama, Djeca iz DGV-a Zabok ispričali su kako su ostvarili dva uspješna projekta s djecom i za djecu. Radi se o projektima „Zdravo i fino“ i „Prebaci na volontiranje“. Projektom „Zdravo i fino“ su osposobljena djeca iz Dječjeg gradskog vijeća za pripremu jednostavnih, zdravih i ukusnih obroka, poboljšane prehrambene navike kod njih samih i druge zabočke djece te je informirana šira javnost i odgojno-obrazovne ustanove o važnosti zdrave prehrane te o posljedicama pretilosti za djecu. U sklopu projekta izdane su dvije kuharice i jedan CD s pjesmama o zdravoj hrani. Sudionici konferencije imali su prilike čuti i vidjeti njihov promotivni spot „Ne treba nam šećer“. DND Zabok aktivno promiče volonterizam pa su u projektu „Prebaci na volontiranje“ educirali učitelje i stručne suradnike za organiziranje školskih volonterskih programa i osnažili one postojeće u osnovnim školama Krapinsko-zagorske županije.
Konferenciju su podržali Krapinsko-zagorska županija, Grad Zabok i Hrvatska zajednica županija te je župan Željko Kolar otvorio Konferenciju, a gradonačelnik grada Zaboka Ivan Hanžek pozdravio je sve prisutne i zaželio im dobrodošlicu u grad Zabok.

Odgovori