Obilježavanje Međunarodnog dana volontera 2015.

Mreža udruga Zagor u partnerstvu s Društvom „Naša djeca“ Zabok, Gradom Zabokom i Krapinsko-zagorskom županijom provodi projekt „Volonterski centar VolontirAJMO” financiranog od strane Ministarstva socijalne politike i mladih.

MDV_2015 (138)

U okviru projekta pokrenuta je kampanja podizanja svijesti građana/ki o važnosti i značajnosti volonterstva. Kroz kampanju održale su se i aktivnosti usmjerene obilježavanju Međunarodnog dana volontera. Ovaj dan obilježen je kroz dva događaja: otvorenje izložbe „Volonterske aktivnosti“ koja prikazuje volonterske aktivnosti provedene u 2015. godini i rasprava o razvoju volonterstva na području županije te ujedno i druženje volontera/ki.

Kroz izložbu je predstavljeno ukupno 63 fotografije koje prikazuju volontere/ke kako uređuju dječja igrališta, okoliše, prostore škole, javne prostore, kako sudjeluju u provedbi javnih akcija, obilježavanju različitih značajnih dana, kreativnih i informatičkih radionica, radionica čitanja te drugih aktivnosti. U predstavljanje volonterskih aktivnosti uključilo se pet volonterskih klubova srednjih škola (Srednje škole Zabok, Gimnazije Antuna Gustava Matoša Zabok, Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Srednje škole Krapina, Srednje škole Bedekovčina), te osam udruga s područja županije (Mraz, Regenerator, Multimedijalni centar STUB-KLUB, Udruga mladih Feniks, Udruga Petrože – Krušljevo Selo, Udruga LEO Klub Zagorje, Društvo „Naša djeca“ Zabok i Mreža udruga Zagor). Dio izložbe je i video o volonterskim aktivnostima. Izložba volonterskih aktivnosti za širu javnost otvorena je svakim radnim danom od 11:00 do 14:00 sati sve do 14.12.2015. Svi zainteresirani izložbu mogu pogledati u prostorima Centra za mlade i nezavisnu kulturu- Zelenoj dvorani na adresi Trg Dragutina Domjanića 6, Zabok.

Po otvaranju izložbe slijedilo je zajedničko druženje te rasprava s volonterima/kama i drugim sudionicima na temu motivacije volontera/ki, izazova volontiranja među djecom i mladima, pitanja razvoja i promocije volonterstva u zajednici. Provedena rasprava rezultirala je zanimljivim zaključcima koji će poslužiti kao smjernice za daljnji razvoj volonterstva na području županije. Tako, volonteri/ke smatraju kako je promicanje volonterstva važno jer pruža višestruke koristi, ponajprije volonterima jer omogućuje stjecanje novih poznanstava, novih vještina, otvara nove „vidike“, širi spoznaje, osnažuje volontere u smislu da ih izgrađuje kao osobe, postaju odgovorniji za sebe, ali i za druge, jača njihovo samopouzdanje (osobito je to vezano za one koji odlaze na međunarodne kampove ili volontiraju u inozemstvu jer time izlaze iz tzv. „zone komfora“). Ujedno, stava su kako pomaganje drugima, koji su u nepovoljnijem položaju, stavlja novo svjetlo na odnos materijalnog i duhovnog (smatraju da volontiranje spada u duhovnu sferu) našeg života. Volontiranjem se može direktno pomoći nekoj osobi, s relativno malo uloženog vremena, a od velike koristi za različite sudionike/ce volontiranja. Za njih, promicanje volonterstva je važno jer cijela zajednica ima koristi od toga. Ovakav način razmišljanja, ali i svijest o volonterstvu kao dvosmjernom procesu u kojemu zajednica, ali i sam pojedinac dobivaju, nedovoljno je razvijena. Sudionici/ce smatraju kako je potrebno unijeti nove načine promoviranja volonterstva koji su mladima pristupačniji i zanimljiviji.

Sudionici/ce vide škole kao glavne pokretače volonterstva među djecom i mladima, a za njih škola ima važnu ulogu u upoznavanju učenika/ca sa samim pojmom volonterstva, te poticanjem i razvojem motivacije kod mladih za uključivanje u volonterske aktivnosti, jer škola ima informativnu i posredničku funkciju između organizatora volontiranja, volonterskog centra i potencijalnih volontera/ki (učenika/ca) škole.

Važno je naglasiti, kako mladi koji su se kao djeca uključili u volonterstvo odnosno u odgoj za volontiranje danas doživljavaju volontiranje kao nešto uobičajeno, sastavnim dijelom svojeg života. Navedeno nam govori kako je važno i korisno da se radi po pitanju razvoja i promicanja odgoja za volontiranje, jer će ono kasnije rezultirati izgrađenom kulturom volontiranja u zajednici.

Odgovori