O nama

DRUŠTVO NAŠA DJECA ZABOK (DND ZABOK)

Društvo „Naša djeca“ Zabok dobrovoljna je, nevladina, neprofitna, humanitarna i edukativna udruga roditelja i prijatelja djece. DND Zabok kontinuirano već dugi niz godina provodi programe, akcije i aktivnosti za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi grada Zaboka u njihovu slobodnom vremenu.

Glavni ciljevi DND-a su:

 • poticati i organizirati akcije i aktivnosti s djecom i za djecu u njihovu slobodnom vremenu
 • pratiti i promicati ostvarivanje prava djeteta
 • voditi psiho-socijalne, humanitarne i druge akcije koje pomažu djeci
 • pružati podršku roditeljima u razvoju i odgoju djece u skladu s odredbama Konvencije UN-a o pravima djeteta
 • poticati razvoj volonterstva i aktivnog sudjelovanja u zajednici.

Osnovno polazište za rad Društva Naša djeca Zabok jest Konvencija UN-a o pravima djeteta, a osnovne zadaće DND-a Zabok očituju se u izravnom radu s djecom i za djecu, u iniciranju akcija za djecu i uključivanje djece u programe srodnih organizacija te u pokretanju i vođenju drugih akcija i aktivnosti u slobodnom vremenu djece koja obogaćuju njihov život civilizacijskim dostignućima i općevažećim ljudskim vrijednostima.

DND Zabok svoje djelovanje temelji na volonterskom radu svojih članova, promicanju ideje o volonterstvu među djecom (odgoj za volontiranje) i mladima te pružanju mogućnosti edukacije, uključivanja i darovanja svog slobodnog vremena za dobrobit djece.

Društvo „Naša djeca“ Zabok nastoji djeci grada Zaboka pružiti priliku da iskažu svoje potencijale, da razvijaju svoju kreativnost, da se međusobno druže, da osmišljavaju i provode svoje ideje i projekte te da tako postanu aktivni sudionici pozitivnih promjena u svojem gradu.

Društvo „Naša djeca“ Zabok kao nositelj aktivnosti i programa za djecu u njihovom slobodnom vremenu surađuje sa svim institucijama i udrugama u gradu koje rade za dobrobit djece i mladih, a to su: Dječji vrtić Zipkica, Osnovna škola K. Š. Gjalskog, Gradska knjižnica K. Š. Gjalski, Srednja škola Zabok, Gimnazija AGM, Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Centar za socijalnu skrb, Crveni križ, Udruga Mraz, Udruga Gokul, Mreža udruga Zagor, Ansambl Zabok, Sportsko društvo Ku-ku-ri-ku, RBK Ku-ku-ri-ku, Zavod za javno zdravstvo KZŽ i Grad Zabok.

 Programi koji se kontinuirano provode u DND Zabok su:

 • Dječji forumi
 • Dječji zbor Zabočki mališani
 • Igraonica „Kutić slikovnica“
 • Dječje gradsko vijeće
 • Dramsko-lutkarska igraonica
 • Logopedski kabinet
 • Čitaj mi!
 • Bajkaonica

 Aktivnosti po kojima je DND prepoznatljiv su:

 • Dan igara
 • Dječji tjedan
 • Noć vještica
 • Sv. Nikola
 • Prosinačke svečanosti
 • Mali fašnik
 • Humanitarne karaoke
 • Dan Europe
 • Dan obitelji
 • Kreativne radionice
 • Dan Konvencije UN-a o pravima djeteta
 • Izložbe
 • Oslikavanje panoa
 • Mala kina
 • Kiki – međunarodni festival dječjeg filma
 • Radionice zdravog i prirodnog kuhanja
 • Pomoć djeci slabijeg materijalnog stanja
 • Prodaja Unicef čestitki i darova
 • Međunarodni dan volontera

Akcije

 • Gradovi i općine prijatelji djece
 • Za osmijeh djeteta u bolnici