Projekt ‘Logopedski kabinet za djecu županije’

LOGOPEDSKI KABINET DND-A ZABOK PROVEO PROJEKT ZA DJECU ŽUPANIJE

Projekt „Logopedski kabinet za djecu županije“ u 2013. godini provodila je voditeljica Logopedskog kabineta Društva Naša djeca Zabok Tamara Miletić Damjanović zahvaljujući financijskoj podršci  Krapinsko-zagorske županije

Logopedski kabinet DND-a Zabok

U Društvu Naša djeca Zabok u suradnji s Gradom Zabokom provodi se program pod nazivom „Logopedski kabinet“ od 2006. godine te od samog početka rada kabineta, zbog općenitog nedostatka usluga logopedske djelatnosti na području Krapinsko-zagorske županije, zaprimili smo veliki broj upita stručne službe, učitelja i odgajatelja te roditelja djece s teškoćama jezično-govorno-glasovne komunikacije te teškoćama u učenju za pomoć. Kabinet pruža besplatne usluge logopedske djelatnosti za svu djecu grada Zaboka predškolske i osnovnoškolske dobi. Od svog osnutka i početka djelovanja kabinet je osigurao i više nego dovoljan broj korisnika s područja grada. Naša vrata otvorena su svima te su dijagnostika i savjetovanje besplatni za sve koji dolaze van područja grada Zaboka dok se tretman (ako ima mjesta) naplaćuje. Situacija u županiji je vrlo loša te zbog nedostatka ili nedostatne usluge u zajednici roditelji su primorani tražiti pomoć izvan županije što zahtijeva veće financijske izdatke i veći utrošak vremena (putovanje, duge liste čekanja, izostanci s radnog mjesta, eventualni izostanci djeteta iz predškolskog ili školskog programa). S obzirom na to da sve više djece ima teškoće jezično-govorno-glasovne komunikacije te čitanja, pisanja i učenja Logopedski kabinet DND-a Zabok nije u mogućnosti primiti svu djecu kojoj je potrebna pomoć. Iz navedenih razloga odlučili smo učiniti i nešto „više“ za ostale općine i gradove diljem županije te se tako rodila ideja o ovom Projektu.

Projekt „Logopedski kabinet za djecu županije“

Projekt je namijenjen djelatnicima odgojno-obrazovnih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije – stručnoj službi, odgajateljima i učiteljima te predstavnicima lokalnih zajednica. Projekt je također namijenjen roditeljima djece s poremećajima humane komunikacije. U skupinu djece s poremećajima komunikacije kao posebnu skupinu u lokalnoj zajednici ubrajamo djecu s oštećenjima sluha, oštećenjima vida, mentalnom retardacijom, autizmom, motoričkim poremećajima, kroničnim bolestima, teškoćama glasa, jezika i govora, teškoćama čitanja i pisanja, komunikacijskim razvojnim teškoćama te teškoćama u učenju. Projekt se provodi u vrtićima i školama na području naše županije u vidu edukacije i senzibilizacije djelatnika odgojno-obrazovnih ustanova i lokalnih zajednica. Organizira se stručno predavanje na temu uočavanja poremećaja u komunikaciji kod djece, važnosti rane intervencije, logopedske dijagnostike i tretmana potrebnih za njihovo uklanjanje. Na temelju edukacije i stečenih spoznaja djelatnici odgojno-obrazovnih ustanova mogli bi prepoznati dijete s poremećajem humane komunikacije te razgovarati s roditeljima i uputiti ih da potraže odgovarajuću pomoć. Osim toga, djelatnici bi dodatno stečenim spoznajama i senzibiliziranošću za takove teškoće mogli unaprijediti svoju kvalitetu rada u neposrednom radu s djecom. Za potrebe Projekta tiskana su dva letka. „Kada i zašto kod logopeda“ i „Rana intervencija“ za svakog učitelja, odgajatelja, stručne suradnike, škole i vrtiće te sve zainteresirane roditelje i lokalne zajednice.

Stručno predavanje održano je u Dječjem vrtiću „Gustav Krklec“ u Krapini, Dječjem vrtiću i Osnovnoj školi u Svetom Križu Začretju, Kumrovcu, Velikom Trgovišću, osnovnim školama u Donjoj Stubici, Krapinskim Toplicama, Radoboju i Brestovcu Orehovičkom, Dječjem vrtiću u Bedekovčini te za roditelje u Svetom Križu Začretju i Bedekovčini. Predavanje se pokazalo izuzetno korisnim i vrlo zanimljivim svima koji su bili uključeni u Projekt. Reakcije djelatnika vrtića, škola i roditelja bile su vrlo pozitivne. Nažalost, činjenica je, da je logopedska djelatnost deficitarna u našoj županiji, u svim vrtićima i svim školama postoji određeni postotak djece s poremećajima humane komunikacije, a vrlo veliki broj te djece zapravo nije uključen u adekvatni tretman.

Lokalnim zajednicama važno je osvijestiti potrebu ulaganja sredstava u razvoj i provedbu usluga koje će odgovoriti na roditeljske potrebe ili u prilagodbu postojećih usluga kako bi privukle roditelje koji do sada nisu zatražili pomoć. Dobro organizirana i kvalitetna rana intervencija investicija je u obitelj, a iznad svega to je investicija u razvoj djeteta i u njegovu budućnost. Da bi potpora bila dobro organizirana i kontinuirano unapređivana neophodno je osigurati dostupnost, korištenje i kvalitetu usluga. Ovakva vrsta podrške zapravo je resurs za roditeljstvo koje poštuje prava djeteta, a njezino je osiguravanje dio društvene odgovornosti za dobrobit djece.

 

 

Odgovori