Dizartrija

DIZARTRIJA

Dizartrija je organski poremećaj govora, koji nastaje zbog oštećenja živčano- mišićne muskulature govornih organa. Javlja se njačešće kod osoba s cerebralnom paralizom, Parkinsonovom bolešću i multiplom sklerozom. Kod osoba s dizartrijom dolazi do poremećaja disanja, fonacije i artikulacije, a poremećaj se manifestira usporenim, slabim, nepreciznim i nekoordiniranim pokretima govorne muskulature. Glavni cilj u terapiji osoba s dizartrijom je poboljšanje funkcije govornih organa  i njihova priprema za govorenje.

Odgovori