IZBORI ZA VII. SAZIV DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA

Dora Vranić postala nova dječja gradonačelnica, a Lovro Mutavčić njezin zamjenik

Tradicionalno u Zaboku, svake dvije godine, organiziraju se izbori novih gradonačelnika/ca i njihovih zamjenika/ca i to onih najmlađih i najkreativnijih, djece. U utorak 7. studenoga održana je prva sjednica zabočkog Dječjeg gradskog vijeća u VII. mandatu te izbori za dječjeg gradonačelnika, odnosno dječju gradonačelnicu.

2U društvu zabočkog gradonačelnika Ivana Hanžeka, zamjenice gradonačelnika Valentine Đurek, pročelnice Natalije Gretić, više stručne suradnice za društvene djelatnosti Martine Šarić, predsjednice DND-a Sonje Borovčak i tajnice Jasenke Borovčak tri su kandidata/kinje za dječjeg gradonačelnika/cu iznijeli svoje programe koje bi voljeli ostvariti u dvogodišnjem mandatu. Na osnovi programa koje su predstavili kandidati, dječji su vijećnici za dječju gradonačelnicu izabrali Doru Vranić, a Lovro Mutavčić postao je njezin zamjenik.

Kandidati su u svojim programima istaknuli važne projekte, teme i ideje koje bi oni željeli zajedno s ostalim vijećnicima provoditi kroz djelovanje Dječjega gradskog vijeća. Između ostaloga željeli bi da se nastavi projekt „Zdravo i fino“ te još u većoj mjeri kroz promotivne aktivnosti osvijesti djeci i građanima koliko je važna zdrava prehrana i tjelesno kretanje za zdravlje djece. Zatim projekt „Kante kulerice“ – ako se kante smije, nasmij se i ti pa i nju smeće ubaci! i oslikavanje i uređenje grada Zaboka kroz volonterske akcije te posjeti djeci u bolnici kako bi im vratili osmijeh na lice. Također bi željeli da se u Zaboku izgradi Skate park, bazen, još jedno umjetno igralište, ormarići i tableti u školi, a istaknuto je da bi bilo dobro da se djecu i građane s invaliditetom uključuje u radionice DGV-a i DND-a Zabok.

Ovo su samo neki od prijedloga novoizabrane dječje gradonačelnice i njezinog zamjenika koji će se još dodatno razrađivati na sljedećoj sjednici DGV-a te će se dogovorno i zajedno s prijedlozima i idejama ostalih vijećnika ukomponirati u Program rada Dječjega gradskog vijeća Grada Zaboka koje djeluje u Društvu Naša djeca Zabok.

Predsjednica DND-a Sonja Borovčak istaknula je važnu ulogu Dječjega gradskog vijeća koji svojim prijedlozima i idejama pomaže u kvalitetnijem životu djece i ostvarenju njihovih potreba, a svojim aktivnim sudjelovanjem djeca se odgajaju da učine pozitivne promjene u svojem gradu.

Ivan Hanžek, gradonačelnik Grada Zaboka uz čestitke svojoj kolegici Dori i njezinom zamjeniku Lovri istaknuo je značajnu ulogu Dječjega gradskog vijeća i svoju veliku podršku u svim prijedlozima, idejama i projektima koje vijećnici i vijećnice predlažu te da su vrata Grada i sve službe u Gradu uvijek na raspolaganju Dječjem gradskom vijeću.

Odgovori