Društvo Naša djeca Zabok radionicama u OŠ K.Š.Gjalskog obilježilo 20. studenog – Dan Konvencije UN-a o pravima djeteta

Povodom obilježavanja Dana Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta 20.11.2012. godine Društvo Naša djeca Zabok organiziralo je radionice za četvrte razrede u Osnovnoj školi Ksavera Šandora Gjalskog Zabok. Radionice je vodila dugogodišnja voditeljica Dječjeg foruma „Smajlići“i logopedinja u DND-u Zabok Tamara Miletić Damjanović uz asistenciju Ivane Jurina. Djeca su na kreativan način učila i informirala se o životu, potrebama, problemima i pravima djece širom svijeta. Glavna tema radionice bila je tolerancija te su se djeca pobliže upoznala s pojmovima kao što su prava i obveze, Konvencija, različitost, predrasude i stereotipi, netolerancija, rasizam itd. Na zabavan način upoznala su načine kako se pozdravljaju djeca i odrasli širom svijeta. Na temelju fotografija pogađala su iz koje zemlje djeca dolaze, odnosno gdje žive. Na kraju je uslijedilo gledanje video zapisa o životu djece u svijetu koje je pripremio Ured Unicef-a za Hrvatsku i kroz koje su djeca mogla vidjeti kako teško žive djeca u svijetu i kako su im uskraćena osnovna prava. Djeca su se pobliže upoznala i složila s člankom 2. Konvencije UN-a o pravima djeteta koji glasi: „jednako se poštuje svako dijete, bez razlike na rasu, naciju, jezik, spol, vjeru, socijalno porijeklo ili imovinsko stanje.“

Evo kako je to izgledalo…

Odgovori