DJEČJI FORUM „BONKASY“ U HRVATSKOM SABORU SUSRET DJECE SA SABORSKIM ZASTUPNICIMA

Predstavnice Dječjeg foruma „Bonkasy“ Društva Naša djeca Zabok Ema Smolić i Ivana Škalec s voditeljicom Jasenkom Borovčak u ponedjeljak 16. lipnja sudjelovale su na 9. Susretu Dječjih foruma iz cijele Hrvatske sa saborskim zastupnicima u Hrvatskom saboru. Forumaši su posjetili Sabor u okviru projekta Saveza DND Hrvatske „Dječji forumi u prilog promicanja i ostvarivanja prava djeteta“ koji se provodi uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Cilj ovog projekta je osvijestiti djecu i odrasle o važnosti ostvarivanja prava djeteta i aktivnoj dječjoj participaciji u životu lokalne zajednice te odgoj i obrazovanje za mir, nenasilno rješavanje sukoba i demokratsko građanstvo. Domaćin susreta u Saboru RH bio je Odbor za obitelj, mlade i sport, a podršku zajedničkoj sjednici iskazao je i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu te Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Na susretu je sudjelovalo 13 Dječjih foruma iz Banove Jaruge, Dubrovnika, Dobreća, Kutine, Lovrana, Nove Gradiške, Ogulina, Opatije, Ravne Gore, Slatine, Tuhlja, Varaždina i Zaboka.

Sjednicom je predsjedavala mr.sc. Tatjana Šimac Bonačić, saborska zastupnica, a sjednici je prisustvovala gospođa Ivana Milas Klarić, pravobraniteljica za djecu, predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i nekolicina saborskih zastupnika. U ime Saveza DND Hrvatske djecu i zastupnike je pozdravila prof.dr.sc. Aida Salihagić Kadić, predsjednica Saveza, a o radu Vijeća za djecu prisutne je izvijestio Karlo Škorić, predstavnik djece u Vijeću.

Na zajedničkoj sjednici djeca su predstavila akcije i projekte koje pokreću u svojim sredinama za dobrobit djece. Neke od tema kojima su se bavila djeca su: problemi vodovoda i kanalizacije u lokalnoj zajednici, nasilje na internetu među djecom i mladima, promocija zdravog stila života, borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti, Međunarodni dan djevojčica, ostvarivanje prava djece s poteškoćama u razvoju, rehabilitacijski centar terapijskog jahanja te sudjelovanje predstavnika Dječjih foruma u različitim međunarodnim projektima.

Dječji forum „Bonkasy“ predstavljale su Ema i Ivana s projektom “Pruži mi priliku – zajedno u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti” koji provodi Dječji forum „Bonkasy“ i Dječje gradsko vijeće grada Zaboka. Cilj projekta je podizanje svijesti djece i odraslih te lokalne zajednice o  problemu siromaštva, razvijati humanost i osjećaje pomaganja drugima te tim putem umanjiti učestalost socijalne isključenosti djece uzrokovane siromaštvom. Predstavile su na koji način forumaši i vijećnici u Zaboku pomažu djeci slabijeg materijalnog stanja i što će sve poduzeti po tom pitanju kako bi se smanjila socijalna isključenost djece. Apelirale su na saborske zastupnika i sve ostale prisutne na sjednici da pomognu u borbi protiv ovog rastućeg problema današnjice. Podršku zajedničkoj sjednici forumaša i saborskih zastupnika dala je i naša saborska zastupnica Dunja Špoljar.

 

 

 

Odgovori