Dječje Gradsko vijeće Grada Zaboka sudjelovalo na 9. Susretu DV Hrvatske u Rovinju

19. i 20. travnja u Rovinju su održani Seminar za voditelje-osnivače novih Dječjih vijećaDeveti Susret Dječjih vijeća Hrvatske u organizaciji Saveza društava Naša djeca Hrvatske i Grada Rovinja te uz financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i mladih u okviru projekta “Aktivna dječja participacija u lokalnoj zajednici – osnaživanje djece u Dječjim vijećima”. Cilj ovogodišnjeg Susreta bio je razmjena iskustava i dobre prakse u radu Dječjih vijeća te nove ideje za poticanje dječje participacije u aktivnostima Dječjih vijeća

Seminar za voditelje-osnivače novih Dječjih vijeća

Na Seminaru za osnivače novih Dječjih vijeća sudjelovalo je 20 novih voditelja koji su došli na seminar kako bi stekli znanja o osnivanju i vođenju Dječjih vijeća u svojim gradovima i općinama s ciljem aktivnog sudjelovanja djece u životu lokalne zajednice. Voditeljice seminara bile su Ana Kola, stručna suradnica u DND-u Opatija i voditeljica DGV-a Opatije te Jasenka Borovčak tajnica DND-a Zabok i voditeljica Dječjeg Gradskog vijeća Grada Zaboka.

Deveti Susret Dječjih vijeća Hrvatske

Na ovogodišnjem susretu sudjelovalo je oko 60 djece i 20 voditelja iz 16 gradova i općina u kojima djeluju Dječja vijeća: Čakovec, Koprivnica, Križ, Kutina, Nova Gradiška, Ogulin, Opatija, Prelog, Pula, Rovinj, Sisak, Šibenik, Tuhelj, Varaždin, Velika Gorica i Zabok. U prvom dijelu Susreta vijećnici su predstavili svoje brojne i zanimljive projekte i aktivnosti kojima doprinose poboljšanju života djece i svih građana u svojim lokalnim zajednicama. Zabočko Dječje gradsko vijeće su na Susretu predstavljale vijećnice Nika Iveković, Anja Kolarić i Ema Smolić s voditeljicama Danijelom Jadan i Jasenkom Borovčak. Predstavile su projekt „Zdravo i fino“ kojim žele djeci osvijestiti važnost zdravih prehrambenih navika i zdravog stila života, a prisutnima su podijelile i letak „Zdravo i fino“. Rovinjski gradonačelnik pratio je predstavljanja svih sudionika te im je na kraju uručio pohvale i zaželio puno novih projekata i uspjeha u radu.

Poslijepodne djeca su aktivno sudjelovala u tri radionice na temu Lokalne zajednice – prijatelji djece koje su vodile voditeljice Dječjih vijeća iz Velike Gorice Mirna Gajski Jolić, Ana Kola iz Opatije, Snježana Romić iz Tuhlja i Jasenka Borovčak iz Zaboka. Prijedlozi i zaključci djece s ovih radionica bit će poslani u sve gradove i općine u Hrvatskoj kako bi se još u većoj mjeri poboljšale lokalne politike za djecu s ciljem da gradonačelnici i načelnici donose odluke u korist djece, da uvažavaju dječju participaciju, dječje prijedloge i ideje te da djeca u Hrvatskoj žive u Gradovima i općinama po mjeri djece.

 

 

 

Odgovori