USUSRET 10. JUBILARNOM KIKI FESTIVALU

Djeca su učila: „Kako gledati film?“

1U popratnom programu i ovogodišnjeg KIKI festivala koji će svoj 10. rođendan proslaviti u listopadu, Društvo „Naša djeca“ Zabok i udruga Gokul organizirali su edukativan set radionica „Kako gledati film“.

Ovogodišnji predavač, već poznat suradnik KIKI festivala, bio je filmski kritičar Nino Kovačić.
Kroz trodnevnu radionicu u vrijeme praznika, desetero klinaca imalo je priliku upoznati se sa začecima filmske umjetnosti, filmskim žanrovima, analizom i interpretacijom filma, ulogom filmskih sredstava te mnogim drugim pojmovima filmskog leksika. I ove su se godine okupila djeca – polaznice i polaznici radionice iz cijele Krapinsko-zagorske županije s obzirom na to da jedino za vrijeme KIKI-ja su djeci dostupni ovakvi filmski edukativni sadržaji.
Predavač je u suradnji s djecom raspravio što je sve u nekom filmu bitno osim radnje, koja zanimanja i procese vežemo za film, kao i pitanje očekivanja i dojmova koje na njih filmovi ostavljaju. Za uložen trud, djeca su kroz evaluaciju radionice jednoglasno odlučila predavača nagraditi odličnom ocjenom. Jedna je to u nizu edukativnih radionica koje djeca imaju priliku posjetiti te stečenim znanjem osigurati svoje mjesto u KIKI žiriju.

DJECA DJEČJEG FORUMA I DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA DND-a ZABOK PREZENTIRAJU NAM NEKA OD VAŽNIH PRAVA

Društvo „Naša djeca“ Zabok u sklopu projekta „Odrasli čujte naš glas, dječja su prava bitna za nas!“ s članicama i članovima Dječjeg foruma i Dječjeg gradskog vijeća izradilo je četiri kratka videa s porukama na temu zdrave prehrane, rodne ravnopravnosti, smanjenja plastičnog otpada i zaštite životinja.

Cilj projekta „Odrasli čujte naš glas, dječja su prava bitna za nas!“ je odgoj i obrazovanje djece o dječjim pravima i aktivnom dječjem sudjelovanju, promocija i zagovaranje prava djeteta te osnaživanje djece da pokreću i provode projekte koji doprinose ostvarivanju prava djece i aktivnoj dječjoj participaciji. Kroz različite aktivnosti i projekte članice i članove Dječjeg foruma i Dječjeg gradskog vijeća DND-a Zabok poučava se raznolikim temama povezanih s dječjim pravima te se djecu uči kako se založiti za njihovo ostvarivanje kroz aktivno dječje sudjelovanje u zajednici.

VIDEO URADCI
Voditeljice radionica Neda Novosel i Jasenka Borovčak ističu kako su djeca sama odabrala teme koje bi preko video poruka htjela predstaviti drugima na način da detektiraju problem, daju određeno rješenje i informiraju djecu i odrasle o tematici poput zdrave prehrane, rodne ravnopravnosti, štetnosti jednokratne plastike i zaštite životinja. Djeca su sama osmislila scenarije, a u snimanje i montiranje materijala uključio se bivši član Dječjeg gradskog vijeća Igor Jadan koji je snimljenim materijalima dao i svoj „touch“ prilikom montiranja.

Video Zdrava prehrana – zdravlje želi potaknuti djecu i roditelje da se zdravo hrane, više kreću, a sve u cilju prevencije pretilosti i promocije zdravog načina života: https://youtu.be/9fcfUSl9drU

Na pitanje o Rodnoj ravnopravnosti djeca su izrazila svoja promišljanja i razmišljanja: https://youtu.be/5g5cm0td_WM

Koristimo platnene vrećice! – video je u kojem se želi potaknuti ljude na korištenje platnenih vrećica, umjesto plastičnih, kako bi se pridonijelo spašavanju prirode od prevelikog zagađenja: https://youtu.be/gatmwwC5Fpw

Djeca su posebno osviještena i senzibilizirana kada je u pitanju zaštita životinja kojima prijeti izumiranje te je tako nastao video Zaštitimo morske kornjače:
https://youtu.be/cngFN8L7zAw

Posebno je važno da djeca znaju i razumiju svoja prava te kako i na koji način mogu pokrenuti promjene u svojoj zajednici što je povezano s participativnom skupinom prava zagarantiranih Konvencijom UN-a o pravima djeteta.