Društvo Naša djeca Zabok partner je Mreži udruga Zagor na projektu VolontirAJMO – jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za volontiranje

euMreža udruga Zagor zajedno s partnerskim organizacijama Društvom „Naša djeca“ Zabok,
Krapinsko-zagorskom županijom, Lokalnom akcijskom grupom “Zagorje-Sutla”, Školom za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Osnovnom školom Janka Leskovara, Volonterskim centrom Zagreb i ACT Grupom započela je 1. lipnja 2017. godine s provedbom projekta “VolontirAJMO – jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za volontiranje”. Predviđeno trajanje projekta je do 30. studenog 2018. godine.

Projekt doprinosi aktiviranju i osnaživanje potencijala volonterstva za demokratski i društveni razvoj, te za jačanje civilnoga društva kao pokretača aktivnog građanstva na području Krapinsko-zagorske županije. Projekt je usmjeren na jačanje kapaciteta ciljane skupine – organizatora volontiranja za planiranje, kreiranje i provedbu kvalitetnih i održivih volonterskih programa kroz provedbu edukacijskih modula, kao i na pružanje sustavne i kontinuirane podrške u uvađanju i provedbi istih. Javna kampanja, poticanje vrednovanja i nagrađivanja volonterskog rada unutar odgojno-obrazovnih ustanova usmjereno je na razvoj svijesti o važnosti školskog volontiranja i odgoja za volontiranje.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 704.473,28 kuna, a sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u iznosu od 100%.

Više o projektu: http://www.zagor.info/projekt/volontirajmo-jacanje-kapaciteta-lokalnih-zajednica-za-volontiranje

DSC06945 DSC06948 DSC06951

DRUŠTVO NAŠA DJECA ZABOK ZAPOČELO S NOVIM PROJEKTOM „MALA POČETNICA MEDIJSKE PISMENOSTI“

4Društvo Naša djeca Zabok s članovima i članicama Dječjeg foruma i Dječjeg gradskog vijeća, započelo je tijekom svibnja s provedbom projekta „Mala početnica medijske pismenosti“ čiji je cilj odgoj i obrazovanje djece o medijskoj pismenosti i utjecaju medija na djecu, promocija zaštite dječjih prava i privatnosti djece u medijima te senzibilizacija javnosti za medijsku pismenost. Kroz raznovrsne radionice koje će se provoditi s Dječjim forumom i Dječjim gradskim vijećem educirat će se djeca o medijskoj pismenosti, medijskim kompetencijama, stjecanju medijskih znanja i vještina koje doprinose poštivanju i zaštiti dječjih prava te razvijanje otvorenog, aktivnog, kritičkog stava i promišljanja djece prema medijima i medijskim sadržajima. Nastavi čitati

HRVATSKA VOLONTIRA – VOLONTERSKA AKCIJA DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA DND-a ZABOK: „KANTE KULERICE“ – Ako se kanta smije, nasmij se i ti pa u nju smeće ubaci!

Dječje gradsko vijeće Društva Naša djeca Zabok povodom manifestacije Hrvatska volontira započelo s oslikavanjem kanti za smeće pod nazivom „KANTE KULERICE“ – Ako se kanta smije, nasmij se i ti pa u nju smeće ubaci!

4Društvo Naša djeca Zabok s članovima i članicama Dječjeg gradskog vijeća u četvrtak 25.5. organiziralo je oslikavanje kanti za smeće pod nazivom „KANTE KULERICE“ – Ako se kanta smije, nasmij se i ti pa u nju smeće ubaci! u sklopu manifestacije Hrvatska volontira i projekta „Prebaci na volontiranje!“ koji se provodi u DND-u Zabok. Volonterska akcija nastavljena je i u subotu 27.5. s članovima/cama Dječjeg foruma DND-a Zabok, a sve s ciljem da se uljepša grad Zabok. Reakcije su vrlo pozitivne i svima se jako sviđa ova inicijativa djece i Društva Naša djeca u gradu Zaboku. Voditeljice ove volonterske akcije Neda Novosel i Jasenka Borovčak ističu veliku zainteresiranost djece za uključivanje u volonterske inicijative, a posebno kada oni sami mogu osmisliti i doprinijeti uljepšavanju okružja u kojem žive te na taj način postanu aktivni sudionici pozitivnih promjena u svojem gradu.

Ideju za oslikavanje kanti za smeće i uređenje grada Zaboka dala su sama djeca, članovi i članice Dječjeg gradskog vijeća, a ovo je početak volonterske akcije „KANTE KULERICE“ koja će se dalje nastaviti i tijekom školskih praznika kako bi djecu, ali i ostale građane grada Zaboka potaknula na volontiranje i uključivanje u volonterske aktivnosti.