Prebaci na volontiranje!

Prebaci na volontiranje v1Projekt „Prebaci na volontiranje!“ ima za svoj dugoročni cilj odgoj i obrazovanje djece i mladih o volontiranju i odgoju za volontiranje te promociju volontiranja u zajednici.

Edukacija za učitelje
U sklopu projekta „Prebaci na volontiranje!“ organizirana je edukacija za učitelje i stručne suradnike u osnovnim školama Krapinsko-zagorske županije vezano uz osnivanje školskih volonterskih klubova koje se održalo u dva modula. Edukaciju su provele trenerice iz Volonterskog centra Zagreb, a sudionice su dobile znanja o vrijednosti volonterstva, odgoju za volontiranje, školskom volontiranju, zakonskom okviru volontiranja u Republici Hrvatskoj, metodama neformalnog učenja, aktivnom građanstvu te o organiziranju volonterske akcije što je i cilj osnivanja volonterskog kluba u školi.

Kratki film o volonterskim aktivnostima u DND Zabok
U sklopu Projekta snimljen je kratki film o volonterskim akcijama i aktivnostima u Društvu Naša djeca Zabok koji će biti poticaj i motivacija i učiteljima i njihovim učenicima da pokrenu promjene u svojoj školi i u zajednici u kojoj žive te svim ostalima zainteresiranima za volontiranje.

Volonterska akcija izrade praktikabli za zbor
Dječje gradsko vijeće na svojim je radionicama osmislilo volontersku akciju uređenja praktikabli – stepenica za zbor koji se koriste za mnogobrojne nastupe kako školskih zborova, tako i dječjeg zbora Zabočki mališani DND-a Zabok, a poprilično su uništene. Zahvaljujući zajedničkoj suradnji Osnovne škole K.Š. Gjalskog i Društva Naša djeca Zabok tijekom praznika dječji vijećnici i vijećnice, učenici Osnovne škole K.Š. Gjalskog uz pomoć domara izradili su nove praktikable za zbor koji će koristiti novim generacijama pjevača i pjevačica u gradu Zaboku. Ovo je jedan od pozitivnih primjera partnerstva Društva Naša djeca Zabok i Osnovne škole K.Š. Gjalskog kojom se pokazalo kako se kroz međusektorsku suradnju može puno učiniti na planu uključivanja djece u odgoj za volontiranje i volonterskim angažmanom doprinijeti pozitivnim promjenama u zajednici.

Kreativne radionice izrade slogana o volontiranju
Jedan od ciljeva projekta „Prebaci na volontiranje!“ upravo jest uključivanje djece, osnovnoškolaca u samu aktivnost volontiranja, odnosno odgoja za volontiranje, što se tijekom prosinca 2015. intenzivno radilo s članovima i članicama Dječjega gradskog vijeća te učenicima iz Osnovne škole K.Š. Gjalskog Zabok, partnera na Projektu. Tijekom prosinca organizirane su radionice u Osnovnoj školi K.Š. Gjalskog kako bi djeci osvijestili vrijednosti volontiranja i ulaganja svog slobodnog vremena za dobrobit drugih. Upravo kroz te kreativne radionice nastale su zanimljive poruke i slogani o volontiranju te je izrađen set od pet plakata.

0005 0004 0003 0002 0001

Kratki film o volonterskim aktivnostima u DND Zabok
U sklopu Projekta snimljen je kratki film o volonterskim akcijama i aktivnostima u Društvu Naša djeca Zabok koji će biti poticaj i motivacija i učiteljima i njihovim učenicima da pokrenu promjene u svojoj školi i u zajednici u kojoj žive te svim ostalima zainteresiranima za volontiranje.

 

U sklopu projekta „Prebaci na volontiranje!“ Dječje gradsko vijeće Grada Zaboka osmišljava raznolike volonterske akcije za uređenje grada Zaboka.

Volonterske akcije Dječjega gradskog vijeća DND-a Zabok nastavljene su u 2016. godini povodom manifestacije Hrvatska volontira i tijekom ljetnih praznika bojenjem i oslikavanjem stubišta i zida kod Osnovne škole K.Š. Gjalskog Zabok
IMG_8521IMG_8584

IMG_8544…te posjetom djeci na Odjelu za pedijatriju Opće bolnice Zabok koju su inicirala sama djeca, članovi i članice Dječjega gradskog vijeća.

1IMG_2990„KANTE KULERICE“

2017. godine Dječje je gradsko vijeće na svojim radionicama osmislilo volontersku akciju „KANTE KULERICE – ako se kanta smije, nasmij se i ti pa u nju smeće ubaci!“. Dječji vijećnici/ce primijetili su da građani u gradu Zaboku ne bacaju smeće u kante za smeće koje su namijenjene za tu svrhu te da se na taj način onečišćuje grad. Odlučili su da bi svojim aktivnim angažmanom i kroz volonterske aktivnosti koje se provode u sklopu uređenja grada Zaboka i projekta „Prebaci na volontiranje!“ mogli utjecati na to da se građane/ke potakne da smeće bacaju u kante za smeće. Zaključili su da kante nisu dovoljno vidljive i uz to da su „stare i ružne“ i predložili su da ih svakako treba urediti i obnoviti. Volonterska akcija „Kante kulerice“ pokrenuta je povodom manifestacije Hrvatska volontira u koju su se uz dječje vijećnike uključili i članovi/ce Dječjeg foruma DND-a Zabok te se nastavila tijekom ljetnih praznika i završena je u kolovozu neposredno pred početak nove školske godine.

1 (2)12 (2)27 (2)716Ideju za oslikavanje i uređenje grada Zaboka dala su sama djeca, članovi i članice Dječjega gradskog vijeća, a Društvo Naša djeca Zabok nastoji djeci grada Zaboka, a i šire, pružiti priliku da iskažu svoje potencijale, da razvijaju svoju kreativnost, da se međusobno druže, da osmišljavaju i provode svoje ideje i projekte kroz aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici.

Djeca su pokazala veliku zainteresiranost za uključivanje u volonterske inicijative, a posebno kada oni sami mogu osmisliti i doprinijeti uljepšavanju okružja u kojem žive, a ujedno kroz odgoj za volontiranje postaju aktivni sudionici pozitivnih promjena u svojem gradu. Upravo je to snaga na kojoj će se u budućnosti temeljiti volonterstvo i odgoj mladih za aktivnu građansku ulogu u razvoju socijalnoga i demokratskog društva.

#štokrlinzasve – NOVA I JEDINSTVENA ATRAKCIJA U ZABOKU

Na inicijativu djece, članova i članica Dječjega gradskog vijeća i Dječjeg foruma Društva „Naša djeca“ Zabok u 2019. i 2020. godini osmišljen je i izrađen #štokrlinzasve i postavljen na Trgu K.Š. Đalski u Zaboku.

Djeca – članovi i članice Dječjega gradskog vijeća su primijetila kako su ljudi danas sve više zatvoreni u sebe, često gledaju ekrane pametnih mobitela/tableta te su došla na ideju #štokrlinzasve koji bi bio jedinstvena točka susreta, stvaranja novih prijateljstava, ali prije svega, poticaj za međusobno druženje i razvijanje socijalnih vještina.

Ideja i cilj #štokrlinzasve jest da se iz ladica koje se nalaze u štokrlinu izvuče pozitivna i lijepa poruka koju su ostavili klinci iz Dječjega gradskog vijeća i Dječjeg foruma te da se na taj način razvesele i uljepša dan svima koji prolaze Trgom. Također je ideja da se fotografira na štokrlinu i objavi fotografija sa štokrlinom na nekoj društvenoj mreži, a što nas je više na štokrlinu – to je zabavnije. Također postoji mogućnost da djeca i građani napišu svoje poruke i ostave ih u ladici štokrlina. #štokrlinzasve zasigurno je jedinstvena atrakcija, ne samo u Zagorju nego i u Hrvatskoj.

#štokrlin_1 #štokrlin_2 #štokrlin_3

Kao rezultat volonterskih aktivnosti koje se provode u DND-u Zabok te se u volonterski svijet osim mladih i odraslih uključuju i djeca kroz odgoj za volontiranje nastala je pjesma Samo volontiraj!, a izvode ju Zabočki mališani, dječji zbor DND-a Zabok.

Pjesma je postala pravi hit među zborašicama i zborašima i jedina je pjesma u Hrvatskoj koja postoji na temu volontiranja. Svojevrsna je Himna volontiranju koja na jedan veseli način promovira sve dobrobiti volontiranja i uključivanja u volonterski svijet…

Samo volontiraj!