Odrasli čujte naš glas, dječja su prava bitna za nas!

Cilj projekta „Odrasli čujte naš glas, dječja su prava bitna za nas!“ je odgoj i obrazovanje djece o dječjim pravima i aktivnoj dječjoj participaciji, promocija prava djeteta putem obilježavanja Dana Konvencije UN-a o pravima djeteta te osnaživanje djece da pokreću i provode projekte za djecu koji doprinose ostvarivanju prava djece i aktivnoj dječjoj participaciji.

Društvo „Naša djeca“ Zabok putem programa Dječjih foruma i Dječjega gradskog vijeća kroz različite aktivnosti i projekte upoznaje djecu i odrasle s dječjim pravima te se djecu uči kako se založiti za njihovo ostvarivanje kroz aktivnu dječju participaciju. Posebno je važno da djeca znaju i razumiju svoja prava, odgovornosti i kako mogu pomoći drugima da se bore za svoja prava, da prepoznaju kada se njihovo pravo ili pravo drugoga djeteta krši i kako reagirati, a istovremeno poštovati prava druge djece, jer sva djeca imaju jednaka prava.

Obilježavanje 30 godina Konvencije UN-a o pravima djeteta

izložbaDruštvo „Naša djeca“ Zabok proslavilo je tridesetu godišnjicu Konvencije UN-a o pravima djeteta otvorenjem izložbe Dječjeg foruma Superjunakinje i superjunaci u borbi za dječja prava u prostoru Gradske knjižnice K. Š. Gjalski. Djeca su uz pomoć voditeljica osmislila svoje superjunakinje i superjunake koji se bore i rješavaju probleme koje su prepoznala u svojoj lokalnoj zajednici i u svijetu: Eko cura, Doktorinjo, Supergirl, Purple smile, Bass Šapica, Blue man, Free girl, Foodiva, Cat Girl, Super Helga, Super Lara, Ci Ci Girl, Super Ivy i Vodoborac. Forumašice i forumaši razmišljali su i lokalno i globalno, pa su se tako zauzeli za borbu protiv siromaštva, prisilnog rada, dječjih strahova, kao i onečišćenja prirode, pogotovo mora i podzemlja. Superjunaci i superjunakinje zalažu se za obrazovanje, igru, ravnopravnost, različitost, glazbu i životinje, ali i za zdravlje, zdravu prehranu, pitku vodu te osmijeh na svim dječjim licima.

U sklopu projekta nastao je Kalendar za 2020. godinu s fotografijama djece na temu dječjih prava koje prate dječje poruke.

Ja doktorica želim postati da ni jedno dijete bolesno neće ostati!

kalendar_1U dobru notu odsviraj i pjesmu kreiraj!

kalendar_2Prvo zadaću napravi pa se s prijateljicom vani zabavi!

kalendar_3

Neke od dječjih poruka uobličene su u bedževe:

 DNDbadges1 DNDbadges2 DNDbadges3 DNDbadges4 DNDbadges5

Za pjesmu Zabočkih mališana „Himna DND-a“: ZA PRAVA SVAKOG DJETETA BORIMO SE SVI. U DRUŠTVU NAŠA DJECA PRIDRUŽI SE I TI! snimljen je glazbeni spot.