ORGANIZIRANA VOLONTERSKA AKCIJA U SKLOPU PROJEKTA „PREBACI NA VOLONTIRANJE!“

U sklopu projekta „Prebaci na volontiranje!“ koji provodi Društvo Naša djeca Zabok, a financira Krapinsko-zagorska županija organizirana je volonterska akcija s članovima i članicama Dječjega gradskog vijeća i osnovnoškolcima iz OŠ K.Š. Gjalskog Zabok.

1

Kreativne radionice izrade slogana o volontiranju
Jedan od ciljeva projekta „Prebaci na volontiranje!“ upravo jest uključivanje djece, osnovnoškolaca u samu aktivnost volontiranja, odnosno odgoja za volontiranje, što se tijekom prosinca intenzivno radilo s članovima i članicama Dječjega gradskog vijeća te učenicima iz Osnovne škole K.Š. Gjalskog Zabok, partnera na Projektu. Tijekom prosinca organizirane su radionice u Osnovnoj školi K.Š. Gjalskog kako bi djeci osvijestili vrijednosti volontiranja i ulaganja svog slobodnog vremena za dobrobit drugih. Upravo kroz te kreativne radionice nastali su zanimljivi slogani o volontiranju te su izrađeni plakati koji će biti distribuirani na sve osnovne škole u Krapinsko-zagorskoj županiji i Društva Naša djeca u Hrvatskoj.

Volonterska akcija izrade praktikabli za zbor
Dječje gradsko vijeće na svojim je radionicama osmislilo volontersku akciju uređenja praktikabli – stepenica za zbor koji se koriste za mnogobrojne nastupe kako školskih zborova, tako i dječjeg zbora Zabočki mališani DND-a Zabok, a poprilično su uništene. Zahvaljujući zajedničkoj suradnji Osnovne škole K.Š. Gjalskog i Društva Naša djeca Zabok tijekom praznika dječji vijećnici i vijećnice, učenici Osnovne škole K.Š. Gjalskog uz pomoć domara izradili su nove praktikable za zbor koji će koristiti novim generacijama pjevača i pjevačica u gradu Zaboku.

Ovo je jedan od pozitivnih primjera partnerstva Društva Naša djeca Zabok i Osnovne škole K.Š. Gjalskog kojom se pokazalo kako se kroz međusektorsku suradnju može puno učiniti na planu uključivanja djece u odgoj za volontiranje i volonterskim angažmanom doprinijeti pozitivnim promjenama u zajednici.

Odgovori