Logopedija

LOGOPEDIJA
Logopedija je znanost koje se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnosticiranjem i tretmanom poremećaja humane komunikacije pod kojom se podrazumijevaju svi oni procesi i funkcije povezani s produkcijom govora te s percepcijom i produkcijom oralnoga i pisanoga jezika, kao i oblicima neverbalne komunikacije.

 LOGOPED
Logoped je nazavisan stručnjak čije se središnje aktivnosti ostvaruju na području prevencije, procjene i intervencije u slučajevima poremećaja humane komunikacije, njihovog tretmana te znanstvenog istraživanja.

Teškoće / poremećaji kojima se logoped bavi:

 •  JEZIČNE TEŠKOĆE
 • Usporen jezično-govorni razvoj
 • Nedovoljno razvijen govor
 • Nerazvijen govor
 • Posebne jezične teškoće
 • DISLALIJA
 • TEŠKOĆE / POREMEĆAJ ČITANJA, PISANJA, RAČUNANJA;  TEŠKOĆE UČENJA
 • POREMEĆAJI RITMA I TEMPA GOVORA
 • Mucanje
 • Brzopletost
 •  Bradilalija
 •  POREMEĆAJI GLASA
 • AFAZIJE, DISFAZIJE
 • DIZARTRIJA

 

Literatura

 • V. Muter, H. Likierman: Disleksija – Vodič kroz disleksiju, dispraksiju i druge teškoće u učenju, Kigen, Zagreb, 2010.
 • I. Posokhova: Izgovor: Kako ga poboljšati, Ostvarenje, 2005.
 • I. Rerljević, I. Posokhova: Govor, ritam, pokret, 2. izdanje, Ostvarenje, 2002.
 • I. Posokhova: Kako pomoći djetetu s teškoćama u čitanju i pisanju, Ostvarenje, 2000.
 • D. Andrešić, N. Benc Štuka, N. Gugo Crevar, I. Ivanković, V. Mance, I. Mesec, M. Tambić: Kako dijete govori? – Priručnik za roditelje, odgojitelje, pedijatre i sve koji prate razvoj djece, Planet Zoe, 2010.
 • K. Apel, J.J. Masterson: Jezik i govor od rođenja do 6. godine, Ostvarenje, 2004.