DRUŠTVO NAŠA DJECA ZABOK U 2018. GODINI NASTAVILO S PROJEKTOM „MALA POČETNICA MEDIJSKE PISMENOSTI“

Društvo „Naša djeca“ Zabok prepoznaje važnost bavljenja medijskim obrazovanjem te i dalje nastavlja s provedbom projekta „Mala početnica medijske pismenosti“

 Društvo „Naša djeca“ Zabok prepoznaje važnost bavljenja medijskim obrazovanjem i već unazad nekoliko godina aktualizira temu djeca i mediji, a u 2017. godini s članicama i članovima Dječjeg foruma i Dječjeg gradskog vijeća započeli su provoditi Projekt „Mala početnica medijske pismenosti“ s ciljem odgoja i obrazovanja djece o medijskoj pismenosti, privatnosti djece u medijima te stjecanja medijskih znanja i vještina koje doprinose poštivanju i zaštiti dječjih prava. Projekt „Mala početnica medijske pismenosti“ nastavlja se provoditi i u 2018. godini, a sufinancira ga Agencija za elektroničke medije. U sklopu Projekta provode se raznolike radionice kreativno-obrazovno-zabavnog sadržaja na temu medija, medijske pismenosti, kreiranja novina, časopisa i sl., ali i drugih tema poput kulturne baštine u sklopu kojih se koriste znanja i vještine koje su djeca stekla kroz radionice medijske pismenosti te traženja i pronalaženja relevantnih informacija na internetu i ostalim dostupnim izvorima.

Ove godine uključili su se u obilježavanje Dana medijske pismenosti radionicom „Moje idealne novine/časopis koje su provele voditeljice Dječjeg foruma DND-a Zabok Neda Novosel i Jana Borovčak te radionicom animacije koju je provela Škola animiranog filma iz Čakovca za članove i članice Dječjeg gradskog vijeća, Dječjeg foruma i ostalu zainteresiranu djecu. Na radionici je nastao kratki animirani film naslova „Deca vam govoriju kaj smiju i moreju“ na temu dječjih prava.

Nastavljena je i vršnjačka edukacija u šestim razredima Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskog Zabok koju je provela voditeljica DF Jana Borovčak i dječja vijećnica Lana Repovečki. Djeci su kroz edukativno-kreativnu radionicu predstavljene vrste medija, prava djece vezana za medije i medijske sadržaje te se povela rasprava o pozitivnim i negativnim stranama medija. Puštena su im tri edukativna filma „Emotikoni“, „Prosvjed“ i „Reklama“ koji su snimljeni u sklopu Projekta, a prikazuju međusobnu otuđenost djece i želju za povratkom zajedničke dječje igre izvan doma i digitalnoga/virtualnoga svijeta; zatim film o dječjem prosvjedu zalaganja za pravila lijepoga ponašanja na internetu i društvenim mrežama te promotivna reklama vezana za rad Društva „Naša djeca“ Zabok unutar Dječjeg foruma i Dječjeg gradskog vijeća. Djeci su podijeljeni promo materijali: bilježnice, olovke i bedževi te set plakata s dječjim porukama za razrede kako bi i dalje promišljali i bavili se medijskim sadržajima. Među šestašicama i šestašima provedena je kratka anketa koja je pokazala slabo opće poznavanje značenja dječjih prava, kao i njihove povezanosti s medijima te je uočena potreba daljnjim bavljenjem medijskim sadržajima vezanim za medijsku pismenost u školama, kao i sadržajem dječjih prava, obaveza i odgovornosti.

Kroz projekt „Mala početnica medijske pismenosti“ težimo razvijanju otvorenog, aktivnog, kritičkog stava i promišljanja djece prema medijima i medijskim sadržajima. Važnost ovoga Projekta leži u razvoju vještina djece prema kojima bi ona bila sposobna kritički procijeniti medijski sadržaj, njegove pozitivne i negativne strane, znati se obraniti od opasnosti interneta i društvenih mreža, znati kome se obratiti u slučaju nasilja u medijskom prostoru i slično. U sklopu Projekta u izradi je priručnik s radionicama medijske pismenosti koje su provedene s djecom u DND-u Zabok te je daljnja edukacija na tom prodručju posebno važna.

Odgovori