DONACIJA LOGOPEDSKE OPREME DRUŠTVA „NAŠA DJECA“ ZABOK DJEČJEM VRTIĆU ZIPKICA ZABOK

Društvo „Naša djeca“ Zabok odlučilo je logopedsku opremu koju su godinama nabavljali kroz razne Natječaje i donacije, dok su imali uslugu Logopedskog kabineta, donirati Dječjem vrtiću Zipkica.

Društvo „Naša djeca“ Zabok od 2006. do 2016. godine u sklopu akcije „Grad Zabok – prijatelj djece“ i uz financijsku podršku Grada Zaboka za svu djecu predškolske i osnovnoškolske dobi grada Zaboka osiguravalo je uslugu Logopedskog kabineta. Zabočki model preuzimali su i drugi Gradovi i Općine kao primjer dobre prakse te je program bio prepoznat i od strane Udruge gradova koja je Gradu Zaboku i Društvu „Naša djeca“ Zabok 2013. godine dodijelila Priznanje za inovacije i najbolju praksu u lokalnoj samoupravi – za istaknutu praksu u kategoriji Suradnja s građanima i civilnim društvom.

Grad Zabok odlučio je uslugu Logopedskog kabineta DND-a Zabok od 2017. godine prebaciti u Dječji vrtić Zipkica zapošljavanjem stručnog suradnika logopeda te su djeca osnovnoškolske dobi ostala bez kontinuiranog logopedskog tretmana. U Društvu „Naša djeca“  Zabok nadali su se kako će se za djecu školske dobi naći neki novi model te je logopedska oprema, dijagnostičko-terapeutski materijal i stručna literatura koju su nabavljali različitim kanalima od Natječaja do donacija ostala u vlasništvu DND-a i čekala neka bolja vremena da se za djecu školske dobi pronađu sredstva kako bi i ona imala besplatnu logopedsku uslugu. Međutim, prošlo je već punih 5 godina kako se na tom planu nije ništa uspjelo realizirati te je Izvršni odbor DND-a na prijedlog predsjednice DND-a Zabok Sonje Borovčak odlučio logopedsku opremu donirati Dječjem vrtiću Zipkica Zabok kako bi usluga u vrtiću bila još kvalitetnija, a ne da oprema stoji i da se ne koristi.

Izvršni odbor DND-a Zabok također je zaključio kako je neophodno da se u Osnovnoj školi K.Š. Gjalskog Zabok zaposli stručni suradnik logoped, jer su uočeni brojni poremećaji jezično-govorno-glasovne komunikacije te poremećaji čitanja, pisanja i matematičkih vještina. DND Zabok apelira na Grad Zabok da u narednom razdoblju na neki način pomogne Osnovnoj školi da zaposli logopeda, što je bilo predloženo i na nedavno održanom sastanku Koordinacijskog odbora Grad Zabok – prijatelj djece, a prijedlog je da Grad stipendira studenta/icu logopedije.

Predsjednica Društva „Naša djeca“ Zabok Sonja Borovčak predala je donaciju – logopedsku opremu ravnateljici Dječjeg vrtića Zipkica Zabok Dijani Lovinčić-Crnković u prisutnosti Tamare Miletić Damjanović, logopedinje u Dječjem vrtiću Zipkica i Jasenke Borovčak, tajnice DND-a Zabok.

 

Komentari su zatvoreni.