DJEČJI TJEDAN 2014.

Pod motom „Ljubav djeci prije svega“ Savez društava Naša djeca Hrvatske u suradnji s Društvima Naša djeca u gradovima i općinama već više od trideset godina prvi puni tjedan u listopadu organizira Dječji tjedan. Nizom akcija i aktivnosti za djecu i s djecom nastoji se skrenuti pozornost najšire društvene javnosti na položaj djece u društvu.

Ove godine Dječji tjedan počinje u ponedjeljak, 6. listopada 2014. na Međunarodni dan djeteta, a završava u nedjelju, 12. listopada 2014.

Trajni ciljevi Dječjeg tjedna i ove godine su: 

  • usmjeriti pozornost najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu,
  • organizirati u tim danima posebne i prigodno odabrane igre, priredbe i stvaralačke aktivnosti djece i za djecu,
  • pokrenuti nove akcije od šireg značaja za razvoj i odgoj djece,
  • poticati volonterski društveni i stručni rad odraslih s djecom, kao i aktivnu participaciju djece u aktivnostima lokalne zajednice i šire,
  • te da se dodatno u javnosti ističe i poruka, koja izražava glas djece: Odrasli, imajte u vidu i naše prijedloge!

Društvo Naša djeca Zabok u Dječjem tjednu organizira raznolik program za djecu svih uzrasta te pozivamo svu djecu sljedeći tjedan na vesele i zabavne igre, igraonice, radionice i druženja…

Odgovori