DJEČJI FORUM ZABOK SUDJELOVAO NA 19. SUSRETU DJEČJIH FORUMA HRVATSKE

Članice Dječjeg foruma Zabok Ana, Katarina i Lana sudjelovale su na 19. Susretu Dječjih foruma Hrvatske koji se 2., 3. i 4. srpnja 2017. godine održao u Zagrebu

IMG_6Savez društava Naša djeca Hrvatske uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja i Udruge gradova od 2. do 4. srpnja organizirao je 19. Susret Dječjih foruma Hrvatske koji se održao u Zagrebu u okviru projekta „Dječji forumi u prilog promicanju i ostvarivanju prava djeteta“. Na Susretu je sudjelovalo 12 Dječjih foruma iz cijele Hrvatske u raznim radionicama i aktivnostima koje se bave tematikom dječjih prava. Cilj Susreta bio je godišnja prezentacija radionica Dječjih foruma iz gradova i općina s ciljem prenošenja znanja i aktivnosti usvojenih aktivnim sudjelovanjem u Dječjim forumima. Na trodnevnom su susretu u Zagrebu sudjelovali predstavnici Dječjih foruma iz Banove Jaruge, Bjelovara, Čakovca, Kutine, Lovrana, Nove Gradiške, Opatije, Ravne Gore, Preloga, Slatine, Varaždina i Zaboka.

Kroz zajedničko druženje forumašice i forumaši sudjelovali su u interaktivnoj šetnji – igri „U potrazi za blagom – tko sve zna dječja prava“ kroz koju su djeca pronašla, posjetila i upoznala institucije nadležne za ostvarivanje prava djece pa su tako posjetili Kuću Europe, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Vladu RH gdje su ih dočekali predstavnici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te Savez DND-a Hrvatske. Na kraju potrage djeca su posjetila Ured pravobraniteljice za djecu te pravobraniteljici Ivani Milas Klarić predstavili svoj rad i projekte kojima se bave u svojim lokalnim sredinama.

Posljednjeg dana Susreta, 4. srpnja Dječji forumi posjetili su Hrvatski sabor te je ove godine sa zastupnicima u Hrvatskom saboru održana 12. sjednica predstavnika Dječjih foruma. Domaćin susreta u Saboru RH bio je Odbor za obitelj, mlade i sport, a na sjednici su svi Dječji forumi održali izlaganje o različitim temama kojima se bave u svojim sredinama kako bi poboljšali živote djece i kako bi se poštovala dječja prava u lokalnoj zajednici, a i šire.

Društvo Naša djeca Zabok predstavljale su članice Dječjeg foruma Ana Grah, Katarina Ravlić i Lana Repovečki koje su za ovaj susret pripremile voditeljice Jana Borovčak, Neda Novosel i Jasenka Borovčak. Zabočke su forumašice predstavile temu „Pravo na zdravu prehranu“ te prisutnim saborskim zastupnicima i predstavnicima Ministarstava ukazale na što hitniju potrebu uvođenja zdrave prehrane u školske jelovnike.

 

Odgovori