Dječje gradsko vijeće Zabok sudjelovalo na 10. Susretu Dječjih vijeća Hrvatske

Predstavnici Dječjeg gradskog vijeća grada Zaboka, Anja Kolarić, Karlo Peček i Ema Smolić sudjelovali su na 10. jubilarnom Susretu Dječjih vijeća Hrvatske u Ogulinu, zavičaju bajke.

U subotu, 10. svibnja 2014. u organizaciji Saveza društava Naša djeca Hrvatske i domaćina Društva Naša djeca Ogulin i Grada Ogulina – prijatelja djece, održan je 10. jubilarni Susret Dječjih vijeća Hrvatske, a financijski pokrovitelji Susreta bio je Grad Ogulin i Ministarstvo socijalne politike i mladih u okviru projekta “Aktivna dječja participacija u lokalnoj zajednici – rad Dječjih vijeća”.

10. Susret održao se u znaku važnih obljetnica posvećenih djeci – 15 godina akcije “Gradovi i općine – prijatelji djece” i 25 godina od donošenja najvažnijeg svjetskog dokumenta za djecu – “Konvencije UN-a o pravima djeteta”.

Cilj ovogodišnjeg Susreta bio je razmjena iskustava i dobre prakse u radu Dječjih vijeća te nove ideje za poticanje dječje participacije u aktivnostima Dječjih vijeća. Na Susretu je sudjelovalo 15 Dječjih vijeća iz Bjelovara, Čakovca, Delnica, Koprivnice, Križa, Kutine, Nove Gradiške, Ogulina, Opatije, Preloga, Rovinja, Tuhlja, Varaždina, Velike Gorice i Zaboka. U  prvom dijelu Susreta Dječja vijeća prezentirala su po jedan projekt ili aktivnost kojom doprinose dječjoj participaciji u lokalnoj zajednici i poboljšanju života djece.

Predstavnici Dječjeg gradskog vijeća Zaboka Anja, Ema i Karlo sudjelovali su na 10. jubilarnom Susretu Dječjih vijeća Hrvatske u Ogulinu s voditeljicom Jasenkom Borovčak. Predstavili su projekt “Pruži mi priliku” kojem je cilj borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti te su za projekt dobili Pohvalu. U drugom dijelu Susreta sudjelovali u radionicama na temu 25 godina Konvencije UN-a o pravima djeteta, Glazbenoj radionici – “Glas djece” i Pravo na igru – “Igrajmo se!” koju je vodila članica DND-a Zabok Zvjezdana Balija.

Na Susretu sudionici nisu samo marljivo radili, već su uživali i u šetnji lijepim Ogulinom te su posjetili Ivaninu kuću bajke, multimedijalni i interdisciplinarni centar koji svojom stalnom izložbom postavljenom na principima znanja, kreativnosti i upotrebi novih tehnologija, slavi bajke i bajkovito stvaralaštvo. Dječje je vijećnike i njihove voditelje oduševila Ivanina kuća bajke te su se puni dojmova, s novim iskustvima i prijateljstvima vratili svojim kućama.

 

 

Odgovori