ORGANIZIRANA VOLONTERSKA AKCIJA U SKLOPU PROJEKTA „PREBACI NA VOLONTIRANJE!“

U sklopu projekta „Prebaci na volontiranje!“ koji provodi Društvo Naša djeca Zabok, a financira Krapinsko-zagorska županija organizirana je volonterska akcija s članovima i članicama Dječjega gradskog vijeća i osnovnoškolcima iz OŠ K.Š. Gjalskog Zabok.

1

Kreativne radionice izrade slogana o volontiranju
Jedan od ciljeva projekta „Prebaci na volontiranje!“ upravo jest uključivanje djece, osnovnoškolaca u samu aktivnost volontiranja, odnosno odgoja za volontiranje, što se tijekom prosinca intenzivno radilo s članovima i članicama Dječjega gradskog vijeća te učenicima iz Osnovne škole K.Š. Gjalskog Zabok, partnera na Projektu. Tijekom prosinca organizirane su radionice u Osnovnoj školi K.Š. Gjalskog kako bi djeci osvijestili vrijednosti volontiranja i ulaganja svog slobodnog vremena za dobrobit drugih. Upravo kroz te kreativne radionice nastali su zanimljivi slogani o volontiranju te su izrađeni plakati koji će biti distribuirani na sve osnovne škole u Krapinsko-zagorskoj županiji i Društva Naša djeca u Hrvatskoj. Nastavi čitati